Seminar om utdanningens rolle i bærekraftig omstilling

Seminar om utdanningens rolle i bærekraftig omstilling

Ved årets seminar vil fokus være på hvordan utdanning kan styrke innsatsen for å oppnå bærekraftige omstilling individuelt og kollektivt.

NABUs seminar arrangeres 23.11.21 kl. 09.00 – 14.30, og er heldigitalt. Seminaret er åpent for alle interessenter og man må registrere seg for å få tilsend lenken til seminaret.

Vi inviterer de som ønsker, til å registrere presentasjoner for parallelløktene. Man kan presentere aktuell forskning, prosjekt eller didaktikk. Det er også mulig å holde en workshop i samme tidsperiode som en parallelløkt.

Programmet: 

Kl. 08:45 - 09:00: Kaffe/te

Kl. 09:00-10:00: Velkommen med Morten Ørbeck og hovedtaler Dr. Shepherd Urenje fra Swedish International Centre of Education for Sustainable Development (SWEDESD) ved Uppsala Universitet. Hovedtalen vil fokusere på “Sustainability Starts with Teachers capacity building programme and transformative and social learning for sustainable development”

Kl. 10:15 - 11:15: Parallell økt 1 med partnere fra det International Partner Network of the UNESCO Chair on Education for Sustainable Lifestyles

- Gregor Torkar fra University of Ljubljana, Slovenia vil fokusere hans tale på "Sustainable Development at the Faculty of Education, University of Ljubljana."

- Hiroki Fujii fra Okayama University, Japan vil fokusere hans tale på "The development and implementation of the Asia-Pacific ESD Teacher Competency Framework."

Helen Maguire fra St. Angela’s College, Ireland vil fokusere hennes tale på "Integrating ESD approaches into Home Economics teacher education programmes @St. Angela’s College, Ireland."

Kl. 11:15 - 12:00: Lunsj

Kl. 12:00 - 13:00: Parallell økt 2

Kl. 13:15 - 14:15: Panel diskusjon med inviterte eksperter. 

Oppsummering og refleksjoner

Dette er et foreløpig program som kan bli endret noe. Mer utfyllende program blir distribuert nærmere arrangementsdato. 

Seminaret vil bli etterfulgt med NABUs årsmøte i tidsrommet 14.30-16.00. Det er åpent for alle medlemmer og egen saksliste sendes medlemmene.

Gjennom å styrke forskning og kompetanse innen bærekraft og utdanning, jobber NABU med å bidra til omstillingen til et bærekraftig samfunn.

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk og Senter for samarbeidslæring for bærekraftig utvikling ved Høgskolen i Innlandet er vert for NABUs seminar og årsmøte i 2021