Partners from practice field

Barneverntenesta i Hareid-Ulstein-Volda-Ørsta: Brynhild Solvang

Sykehuset Innlandet HF Divisjon Psykisk helsevern: Marianne Lundgård

Oslo kommune, Barne- og familieetaten: Siv Dimmen

Forandringsfabrikken: Marit Sanner

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) Region Øst: Lise Lundby

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) Oppland, Beredskapsavd.: Marit Feiler

Barn av Rusmisbrukere (BAR): Stian Johansen / Lene Bull

Bærum kommune, Barneverntjenesten: Frøydis Trædal

RIO Substance Addication National User's Organization (Norway): Jon Storaas