Ingrid Guldvik

Dekan
E-post:
ingrid.guldvik@inn.no
Telefon:
+47 61 28 80 59
Mobiltelefon:
+47 938 43 072
Avd./Fakultet:
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Enhet:
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Prosjekter (1)

Pågående (1)

Publikasjoner (135)

Utvalgte (135)

 • Guldvik, Ingrid (). Kortreist kompetanse.
 • Guldvik, Ingrid (). Kortreist kompetanse.
 • Guldvik, Ingrid (). Kortreist kompetanse.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid (). Når brukerne innoverer - Brukerstyrt personlig assistanse som sosial innovasjon.
 • Askheim, Ole Petter; Christensen, Karen; Fluge, Synnøve; Guldvik, Ingrid (). User participation in the Norwegian welfare context: an analysis of policy discourses.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid (). BPA – status og forslag til framtidig rapportering. 46 s.
 • Guldvik, Ingrid (). Ingen nye likestillingstiltak i akademia.
 • Guldvik, Ingrid (). Pinlig i politikken.
 • Guldvik, Ingrid (). Klarar ikkje finne kvinner til formannskapa.
 • Guldvik, Ingrid (). Om kvotering i politikken.
 • Guldvik, Ingrid (). Grue kvoterer menn til formannskapet.
 • Guldvik, Ingrid (). Må ha velgernes hjelp.
 • Guldvik, Ingrid (). For få kvinner er ordførere.
 • Guldvik, Ingrid (). Kvinner i lokalpolitikken.
 • Guldvik, Ingrid (). Kvinner i politikken.
 • Guldvik, Ingrid (). Hvordan rekruttere flere kvinner til toppstillinger i akademia?.
 • Guldvik, Ingrid (). User participation – From social groups to individual rights.
 • Guldvik, Ingrid (). Å arbeide med likestilling og inkludering i UH-sektoren.
 • Guldvik, Ingrid (). 2. opponent på Bente Vibecke Lundes avhandling "Helhetlig rehabilitering i kommunal regi. Kommunale aktørers «oversettelse» av helhetlig rehabiliteringspolitikk"..
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid; Jenhaug, Line; Begg, Ingvild Sigstad (). Brukerstyrt personlig assistanse : statlig policy, kommunal iverksetting og klagesaker. 134 s.
 • Christensen, Karen; Guldvik, Ingrid (). Hvordan håndterer assistenter utfordringer i tette personlige relasjoner til arbeidslederne?.
 • Guldvik, Ingrid (). Women’s representation in politics – the Norwegian case.
 • Guldvik, Ingrid (). Facing Challenging Intimate Relationships.
 • Guldvik, Ingrid (). Gendered Pathways and Care Worker Profiles.
 • Christensen, Karen; Guldvik, Ingrid (). Migrant care workers: searching for new horizons. Ashgate. ISBN 978-1-4724-1546-2. 216 s.
 • Guldvik, Ingrid; Christensen, Karen; Larsson, Monica (). Towards solidarity : working relations in personal assistance.
 • Guldvik, Ingrid; Lesjø, Jon Helge (). Disability, social groups, and political citizenship.
 • Christensen, Karen; Guldvik, Ingrid; Larsson, Monica (). Active social citizenship: the case of disabled peoples’ rights to personal assistance.
 • Guldvik, Ingrid (). Opponent på Beret Bråtens disputas : "Folkestyrets innvandrere. Integrering i norske partier".
 • Guldvik, Ingrid (). Likestillingsarbeid for ansatte i universitets-, høgskole- og instituttsektoren.
 • Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid (). Forslaget til rettighetsfesting av BPA : ingen seier for funksjonshemmede.
 • Lesjø, Jon Helge; Guldvik, Ingrid (). Disability, social groups and political citizenship.
 • Guldvik, Ingrid (). New gender roles among migrants working in new caring systems.
 • Guldvik, Ingrid; Christensen, Karen; Larsson, Monica (). Personal assistants : towards solidarity in working relations?.
 • Christensen, Karen; Guldvik, Ingrid (). Migrant care workers’ lived experiences in the UK and Norway. ISBN 978-0-9560268-5-9. 26 s.
 • Guldvik, Ingrid (). Mainstreaming i kommunene : en vellykket strategi?.
 • Guldvik, Ingrid; Andersen, Jan (). BPA : trekk ved kommunal saksbehandling, arbeidsgivernes tilrettelegging og assistentenes arbeidsbetingelser. 65 s.
 • Guldvik, Ingrid; Askheim, Ole Petter; Johansen, Vegard (). Political citizenship and local political participation for disabled people.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid; Johansen, Vegard (). Personal assistance: what happens to the arrangement when the number of users increases and new user groups are included?.
 • Refsgaard, Karen; Guldvik, Ingrid (). Local Governance Paradigm : The Norwegian Model.
 • Guldvik, Ingrid (). Kjønnsbalanse i vitenskapelige toppstillinger : et høgskoleperspektiv.
 • Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid (). Personal assistance: what happens to the arrangement when the number of users increases and new user groups are included?.
 • Solevåg, Anna Rebecca; Økland, Jorunn; Hanisch, Halvor; Lid, Inger Marie; Svendby, Rannveig; Guldvik, Ingrid (). Volden mot "Det fremmede".
 • Guldvik, Ingrid (). Hvordan studere samspillet mellom funksjonshemming og kjønn?.
 • Guldvik, Ingrid (). Funksjonshemming, politisk medborgerskap og sosiale grupper.
 • Guldvik, Ingrid (). Mainstreaming av likestillingsarbeid i kommuner. En vellykket strategi?.
 • Guldvik, Ingrid (). Høgskolene – bremseklosser i akademisk likestillingsarbeid?.
 • Guldvik, Ingrid (). Kvotering – ein snarveg til kjønnsbalanse?.
 • Guldvik, Ingrid (). Kvinner i lokalpolitikken - likestilling?.
 • Guldvik, Ingrid; Renolen, Mona; Opsahl, Signe; Lauritzen, Tonje; Mathisen, Tina; van der Ros, Janneke; Orbakk, Dag Eirik; Ree-Lindstad, Goro (). Vedvarende vikeplikt : En kartlegging av kommunalt og regionalt likestillingsarbeid, juni 2011.
 • Guldvik, Ingrid; Johansen, Nina Svae; van der Ros, Janneke (). Likestilte mangfoldige lokaldemokratier er sterke lokaldemokratier.
 • Guldvik, Ingrid (). Political citizenship for all? Local political representation by disabled people.
 • Guldvik, Ingrid; Opsahl, Signe (). Innbilt likestilling.
 • Guldvik, Ingrid (). Strong and Weak Gender Quota Regimes.
 • Guldvik, Ingrid (). Partienes portvoktere.
 • Guldvik, Ingrid (). Ny norsk forskning om Brukerstyrt personlig assistanse.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid; Johansen, Vegard (). Brukerstyrt personlig assistanse har stabilt fornøyde brukere.
 • Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). Haugli-saken er enestående.
 • Lesjø, Jon Helge; Guldvik, Ingrid (). Velvilje neppe nok for funksjonshemmete i politikken.
 • Guldvik, Ingrid (). Political citizenship for all? Local political representation by disabled people.
 • Guldvik, Ingrid; Lesjø, Jon Helge (). Lutter velvilje, men mye gjenstår. Politisk deltakelse blant mennesker med funksjonsnedsettelser. ISBN 82-7184-339-7. 52 s.
 • Johansen, Vegard; Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid (). Stabilitet og endring - Utviklingen av brukerstyrt personlig assistanse. ISBN 978-82-7356-676-8. 74 s.
 • Johansen, Vegard; Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid (). Stabilitet og endring : utviklingen av brukerstyrt personlig assistanse. ISBN 8271843370. 63 s.
 • Guldvik, Ingrid (). Selvsagt : kvinner i politiske maktposisjoner.
 • Guldvik, Ingrid (). Political citizenship for all? Local political representation by disabled people.
 • Guldvik, Ingrid (). NRK (Østnytt).
 • Guldvik, Ingrid (). Opponent doktordisputas "Står til tjeneste. Emosjonelt arbeid i tjenestemøtet", av Wenche Falch (Høgskolen i Østfold).
 • van der Ros, Janneke; Johansen, Vegard; Guldvik, Ingrid (). Fra folkevalgt til utvalgt : kjønn, makt og kjønnsmaktbalanse.
 • Guldvik, Ingrid; Askheim, Ole Petter; Johansen, Vegard (). Politisk medborgerskap for alle? Lokalpolitisk deltakelse blant funksjonshemmede.
 • Guldvik, Ingrid; Skålholt, Asgeir (). Kunnskaping om kvinner og bosetting.
 • Skålholt, Asgeir; Guldvik, Ingrid (). Dei ettertrakta kvinnfolka.
 • Guldvik, Ingrid (). Utfordrer ledelsen ved høgskolene.
 • Svarstad, Hanne; Skuland, Silje Elisabeth; Guldvik, Ingrid; Figari, Helene (). Fraværet av likestilling i lokal naturforvaltning. Nasjonalparkplanen som eksempel. ISBN 978-82-426-1998-3. 45 s.
 • Skålholt, Asgeir; Guldvik, Ingrid (). Bulyst, kjønn og entreprenørskap : ein kvalitativ analyse. ISBN 9788273566607.
 • Guldvik, Ingrid (). Kvinner blir ofte nummer to i politikken.
 • Guldvik, Ingrid (). Norge: En studie av Barnas kommunestyre i Vennesla.
 • Guldvik, Ingrid (). NRK ØSTNYTT (P1).
 • Guldvik, Ingrid; Lauritzen, Tonje (). Kjønnsperspektiver på innovasjon.
 • Guldvik, Ingrid (). Skal, skal ikkje - satse på norddalen : om bulyst og næringsutvikling blant kvinner i Nord-Gudbrandsdalen.
 • Guldvik, Ingrid (). NRK ØSTNYTT (P1).
 • Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid; Johansen, Vegard (). Funksjonshemmede: en ekskludert gruppe i politikken.
 • Guldvik, Ingrid; Askheim, Ole Petter; Johansen, Vegard (). Funksjonshemmede : ekskludert i politikken.
 • Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid (). Political citizenship for all? Local political participation by disabled people.
 • Johansen, Vegard; Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). Kjønnsbalanse i lokalpolitikken. 1 s.
 • Johansen, Vegard; Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). Langt fram til kjønnsbalanse. 1 s.
 • Johansen, Vegard; Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid (). Like muligheter for politisk deltakelse. 54 s.
 • Johansen, Vegard; Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). Kvinner i lokalpolitikken. 1 s.
 • Johansen, Vegard; Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). Kvinner i lederverv. 1 s.
 • Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). Selvsagt : kvinner i politiske maktposisjoner.
 • Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). Dialogue conference : a viable method to analyze and transform the doing of gender in local politics?.
 • Guldvik, Ingrid; Askheim, Ole Petter; Johansen, Vegard (). For få funksjonshemmede politikere.
 • Skålholt, Asgeir; Guldvik, Ingrid (). External Evaluation. Evaluation, Consumer Citizenship Network (CCN). ISBN 978-82-7356-626-3. 150 s.
 • Guldvik, Ingrid; Askheim, Ole Petter; Johansen, Vegard (). Stemmerett for alle.
 • Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). Selvsagt : kvinner i politiske maktposisjoner. ISBN 9788273566430.
 • Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). Mannekupp kronet med hell.
 • Guldvik, Ingrid (). Varför forska om personlig assistans?.
 • Guldvik, Ingrid (). Gender quota discourses in Norwegian politics.
 • Guldvik, Ingrid (). Kan kvinnelige ordførere gjøre en forskjell, og i så fall på hvilken måte?.
 • Guldvik, Ingrid (). Gender quota discourses - the Norwegian case.
 • Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). Hvem vegrer seg : kvinnene eller partiene?.
 • Guldvik, Ingrid (). Hvorfor kjønnsperspektiv på innovasjon og regional utvikling?.
 • Guldvik, Ingrid (). NRK ØSTNYTT (P1).
 • Guldvik, Ingrid; Higdem, Ulla; Solheim, Liv Johanne (). Innovative kvinner.
 • van der Ros, Janneke; Guldvik, Ingrid (). Visst gjør det vondt når vervene frister! : kvinner, menn og makt i lokalpolitikken 2007.
 • Guldvik, Ingrid; Johansen, Vegard; Askheim, Ole Petter (). Tilgjengelighet ved valg : en evaluering av kommunenes erfaringer med veilederen "Tilgjengelighet til valg" og kartlegging av tilgjengeligheten ved kommune- og fylkestingsvalget 2007. 28 s.
 • Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). Flere kvinner i maktposisjoner.
 • Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). La kvinnene lede!.
 • Guldvik, Ingrid (). Jenter mot strømmen - bolyst, arbeid og næringsutvikling.
 • Guldvik, Ingrid (). Kjønnsperspektiv på lokal politikk og forvaltning.
 • Guldvik, Ingrid (). Rekruttering av kvinner til politikken - muligheter og utfordringer.
 • Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter; Begg, Ingvild Sigstad; Guldvik, Ingrid (). Brukerstyrt personlig assistanse ved en skilleveg?.
 • Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid; Begg, Ingvild Sigstad (). Brukerstyrt personlig assistanse : demokratisering med bismak.
 • Guldvik, Ingrid (). Inclusion and participation of women and marginalized groups : recruitment, motivation, recent trends and statistics.
 • Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). Selvsagt- kvinner vil ha makt. 20 s.
 • van der Ros, Janneke; Guldvik, Ingrid (). Selvsagt - kvinner skal ha makt. 20 s.
 • Olsvik, Vigdis Mathisen; Guldvik, Ingrid; Eide, Trude Hella (). Evaluering av prosjektet Funksjonshemmede i arbeid. ISBN 978-82-7356-605-8. 70 s.
 • Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter; Begg, Ingvild Sigstad; Guldvik, Ingrid (). Brukerstyrt personlig assistanse - Kunnskap og praksis. Gyldendal Akademisk. ISBN 8205362149. 223 s.
 • Svarstad, Hanne; Daugstad, Karoline; Vistad, Odd Inge; Guldvik, Ingrid (). New protected areas in Norway: Local participation without gender equality.
 • Svarstad, Hanne; Guldvik, Ingrid; Dervo, Børre Kind (). Kjønnsperspektiver på utmarksbasert næringsutvikling. ISBN 82-426-1639-6. 27 s.
 • Guldvik, Ingrid; Olsvik, Vigdis Mathisen (). Forskernettverk for kjønnsperspektiver i forskning om funksjonshemming. Erfaringer fra det nordiske nettverket ”Gender and Disability” og planer for etablering av et norsk forskernettverk. ISBN 82-7356-566-1. 40 s.
 • van der Ros, Janneke; Guldvik, Ingrid (). Discursive strategies in gender quota debates in corporate Norway : Per Gyntian strategies?.
 • Overvåg, Kjell; Higdem, Ulla; Guldvik, Ingrid (). Evaluering av fylkesplanleggingen i Østfold. ISBN 82-7356-578-5. 63 s.
 • Grimsrud, Gro Marit; Guldvik, Ingrid (). Kvoterte kvinner, kompetente menn?.
 • Guldvik, Ingrid (). Selvstyrt og velstyrt? Brukernes erfaringer med brukerstyrt personlig assistanse. ISBN 82-7356-509-2. 95 s.
 • Andersen, Torhild; Guldvik, Ingrid (). Når plikten kaller. Om fritak fra politiske verv. ISBN 82-7356-531-9. 42 s.
 • Guldvik, Ingrid (). Mellom formalisme og feminisme En studie av kommunelovens bestemmelser om kjønnskvotering. ISBN 82-7356-488-6. 180 s.
 • Guldvik, Ingrid; Grimsrud, Gro Marit; Stubberud, Kari Vangsgraven (). Orienteringsløp i ulendt terreng – Ein studie av kvinner og menn i distrikta. ISBN 82-7356-494-0. 130 s.
 • Guldvik, Ingrid (). Kommunalt likestillingsarbeid i praksis.
 • Guldvik, Ingrid (). Fylkeskommunalt likestillingsarbeid.
 • Grimsrud, Gro Marit; Guldvik, Ingrid (). Høner og haner i Nord-Gudbrandsdalen. Innlegg i Gudbrandsdalen Dagningen 1997-10-27..
 • Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid (). Brukerstyrt personlig assistanse : selvbestemmelse og fleksibilitet.
 • Guldvik, Ingrid (). Forandring er ikke forvandling : en studie av likestillingspolitikkens integrering i fire kommuner. ISBN 82-7184-174-2.
 • Guldvik, Ingrid (). Forandring er ikke forvandling : en studie av likestillingspolitikkensintegrering i fire kommuner. ISBN 82-7184-174-2.
 • van der Ros, Janneke; Guldvik, Ingrid (). "Organisere, integrere, -likestilling" : foredrag på Landskonferansen for kommunale og fylkeskommunale likestillingsutvalg, Molde 1995. 21 s.
 • van der Ros, Janneke; Guldvik, Ingrid (). Nettno-damene, kæm e no dæm? : beskrivelse av deltakerne i fremtidsverksted i NettNo-prosjektet, Nordland fylkeskommune. 79 s.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (17)

 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid (). Når brukerne innoverer - Brukerstyrt personlig assistanse som sosial innovasjon.
 • Askheim, Ole Petter; Christensen, Karen; Fluge, Synnøve; Guldvik, Ingrid (). User participation in the Norwegian welfare context: an analysis of policy discourses.
 • Guldvik, Ingrid (). Facing Challenging Intimate Relationships.
 • Guldvik, Ingrid (). Gendered Pathways and Care Worker Profiles.
 • Guldvik, Ingrid; Christensen, Karen; Larsson, Monica (). Towards solidarity : working relations in personal assistance.
 • Guldvik, Ingrid; Lesjø, Jon Helge (). Disability, social groups, and political citizenship.
 • Christensen, Karen; Guldvik, Ingrid; Larsson, Monica (). Active social citizenship: the case of disabled peoples’ rights to personal assistance.
 • Guldvik, Ingrid; Askheim, Ole Petter; Johansen, Vegard (). Political citizenship and local political participation for disabled people.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid; Johansen, Vegard (). Personal assistance: what happens to the arrangement when the number of users increases and new user groups are included?.
 • Refsgaard, Karen; Guldvik, Ingrid (). Local Governance Paradigm : The Norwegian Model.
 • Guldvik, Ingrid (). Strong and Weak Gender Quota Regimes.
 • van der Ros, Janneke; Johansen, Vegard; Guldvik, Ingrid (). Fra folkevalgt til utvalgt : kjønn, makt og kjønnsmaktbalanse.
 • Guldvik, Ingrid; Askheim, Ole Petter; Johansen, Vegard (). Politisk medborgerskap for alle? Lokalpolitisk deltakelse blant funksjonshemmede.
 • Guldvik, Ingrid (). Norge: En studie av Barnas kommunestyre i Vennesla.
 • Guldvik, Ingrid; Lauritzen, Tonje (). Kjønnsperspektiver på innovasjon.
 • Guldvik, Ingrid (). Gender quota discourses in Norwegian politics.
 • Svarstad, Hanne; Daugstad, Karoline; Vistad, Odd Inge; Guldvik, Ingrid (). New protected areas in Norway: Local participation without gender equality.

Bøker (30)

Vitenskapelige konferansebidrag (35)

 • Guldvik, Ingrid (). Hvordan rekruttere flere kvinner til toppstillinger i akademia?.
 • Guldvik, Ingrid (). User participation – From social groups to individual rights.
 • Guldvik, Ingrid (). 2. opponent på Bente Vibecke Lundes avhandling "Helhetlig rehabilitering i kommunal regi. Kommunale aktørers «oversettelse» av helhetlig rehabiliteringspolitikk"..
 • Christensen, Karen; Guldvik, Ingrid (). Hvordan håndterer assistenter utfordringer i tette personlige relasjoner til arbeidslederne?.
 • Guldvik, Ingrid (). Opponent på Beret Bråtens disputas : "Folkestyrets innvandrere. Integrering i norske partier".
 • Guldvik, Ingrid (). Likestillingsarbeid for ansatte i universitets-, høgskole- og instituttsektoren.
 • Lesjø, Jon Helge; Guldvik, Ingrid (). Disability, social groups and political citizenship.
 • Guldvik, Ingrid (). New gender roles among migrants working in new caring systems.
 • Guldvik, Ingrid; Christensen, Karen; Larsson, Monica (). Personal assistants : towards solidarity in working relations?.
 • Guldvik, Ingrid (). Mainstreaming i kommunene : en vellykket strategi?.
 • Guldvik, Ingrid (). Kjønnsbalanse i vitenskapelige toppstillinger : et høgskoleperspektiv.
 • Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid (). Personal assistance: what happens to the arrangement when the number of users increases and new user groups are included?.
 • Guldvik, Ingrid (). Hvordan studere samspillet mellom funksjonshemming og kjønn?.
 • Guldvik, Ingrid (). Funksjonshemming, politisk medborgerskap og sosiale grupper.
 • Guldvik, Ingrid (). Mainstreaming av likestillingsarbeid i kommuner. En vellykket strategi?.
 • Guldvik, Ingrid (). Høgskolene – bremseklosser i akademisk likestillingsarbeid?.
 • Guldvik, Ingrid (). Kvotering – ein snarveg til kjønnsbalanse?.
 • Guldvik, Ingrid (). Political citizenship for all? Local political representation by disabled people.
 • Guldvik, Ingrid (). Ny norsk forskning om Brukerstyrt personlig assistanse.
 • Guldvik, Ingrid (). Political citizenship for all? Local political representation by disabled people.
 • Guldvik, Ingrid (). Selvsagt : kvinner i politiske maktposisjoner.
 • Guldvik, Ingrid (). Political citizenship for all? Local political representation by disabled people.
 • Guldvik, Ingrid (). Skal, skal ikkje - satse på norddalen : om bulyst og næringsutvikling blant kvinner i Nord-Gudbrandsdalen.
 • Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid (). Political citizenship for all? Local political participation by disabled people.
 • Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). Dialogue conference : a viable method to analyze and transform the doing of gender in local politics?.
 • Guldvik, Ingrid (). Varför forska om personlig assistans?.
 • Guldvik, Ingrid (). Kan kvinnelige ordførere gjøre en forskjell, og i så fall på hvilken måte?.
 • Guldvik, Ingrid (). Gender quota discourses - the Norwegian case.
 • Guldvik, Ingrid (). Jenter mot strømmen - bolyst, arbeid og næringsutvikling.
 • Guldvik, Ingrid (). Kjønnsperspektiv på lokal politikk og forvaltning.
 • Guldvik, Ingrid (). Rekruttering av kvinner til politikken - muligheter og utfordringer.
 • Guldvik, Ingrid (). Inclusion and participation of women and marginalized groups : recruitment, motivation, recent trends and statistics.
 • van der Ros, Janneke; Guldvik, Ingrid (). Discursive strategies in gender quota debates in corporate Norway : Per Gyntian strategies?.
 • Guldvik, Ingrid (). Kommunalt likestillingsarbeid i praksis.
 • Guldvik, Ingrid (). Fylkeskommunalt likestillingsarbeid.

Annet (53)

 • Guldvik, Ingrid (). Kortreist kompetanse.
 • Guldvik, Ingrid (). Kortreist kompetanse.
 • Guldvik, Ingrid (). Kortreist kompetanse.
 • Guldvik, Ingrid (). Ingen nye likestillingstiltak i akademia.
 • Guldvik, Ingrid (). Pinlig i politikken.
 • Guldvik, Ingrid (). Klarar ikkje finne kvinner til formannskapa.
 • Guldvik, Ingrid (). Om kvotering i politikken.
 • Guldvik, Ingrid (). Grue kvoterer menn til formannskapet.
 • Guldvik, Ingrid (). Må ha velgernes hjelp.
 • Guldvik, Ingrid (). For få kvinner er ordførere.
 • Guldvik, Ingrid (). Kvinner i lokalpolitikken.
 • Guldvik, Ingrid (). Kvinner i politikken.
 • Guldvik, Ingrid (). Å arbeide med likestilling og inkludering i UH-sektoren.
 • Guldvik, Ingrid (). Women’s representation in politics – the Norwegian case.
 • Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid (). Forslaget til rettighetsfesting av BPA : ingen seier for funksjonshemmede.
 • Solevåg, Anna Rebecca; Økland, Jorunn; Hanisch, Halvor; Lid, Inger Marie; Svendby, Rannveig; Guldvik, Ingrid (). Volden mot "Det fremmede".
 • Guldvik, Ingrid (). Kvinner i lokalpolitikken - likestilling?.
 • Guldvik, Ingrid; Johansen, Nina Svae; van der Ros, Janneke (). Likestilte mangfoldige lokaldemokratier er sterke lokaldemokratier.
 • Guldvik, Ingrid; Opsahl, Signe (). Innbilt likestilling.
 • Guldvik, Ingrid (). Partienes portvoktere.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid; Johansen, Vegard (). Brukerstyrt personlig assistanse har stabilt fornøyde brukere.
 • Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). Haugli-saken er enestående.
 • Lesjø, Jon Helge; Guldvik, Ingrid (). Velvilje neppe nok for funksjonshemmete i politikken.
 • Guldvik, Ingrid (). NRK (Østnytt).
 • Guldvik, Ingrid (). Opponent doktordisputas "Står til tjeneste. Emosjonelt arbeid i tjenestemøtet", av Wenche Falch (Høgskolen i Østfold).
 • Guldvik, Ingrid; Skålholt, Asgeir (). Kunnskaping om kvinner og bosetting.
 • Skålholt, Asgeir; Guldvik, Ingrid (). Dei ettertrakta kvinnfolka.
 • Guldvik, Ingrid (). Utfordrer ledelsen ved høgskolene.
 • Guldvik, Ingrid (). Kvinner blir ofte nummer to i politikken.
 • Guldvik, Ingrid (). NRK ØSTNYTT (P1).
 • Guldvik, Ingrid (). NRK ØSTNYTT (P1).
 • Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid; Johansen, Vegard (). Funksjonshemmede: en ekskludert gruppe i politikken.
 • Guldvik, Ingrid; Askheim, Ole Petter; Johansen, Vegard (). Funksjonshemmede : ekskludert i politikken.
 • Johansen, Vegard; Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). Kjønnsbalanse i lokalpolitikken. 1 s.
 • Johansen, Vegard; Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). Langt fram til kjønnsbalanse. 1 s.
 • Johansen, Vegard; Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). Kvinner i lokalpolitikken. 1 s.
 • Johansen, Vegard; Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). Kvinner i lederverv. 1 s.
 • Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). Selvsagt : kvinner i politiske maktposisjoner.
 • Guldvik, Ingrid; Askheim, Ole Petter; Johansen, Vegard (). For få funksjonshemmede politikere.
 • Guldvik, Ingrid; Askheim, Ole Petter; Johansen, Vegard (). Stemmerett for alle.
 • Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). Mannekupp kronet med hell.
 • Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). Hvem vegrer seg : kvinnene eller partiene?.
 • Guldvik, Ingrid (). Hvorfor kjønnsperspektiv på innovasjon og regional utvikling?.
 • Guldvik, Ingrid (). NRK ØSTNYTT (P1).
 • Guldvik, Ingrid; Higdem, Ulla; Solheim, Liv Johanne (). Innovative kvinner.
 • van der Ros, Janneke; Guldvik, Ingrid (). Visst gjør det vondt når vervene frister! : kvinner, menn og makt i lokalpolitikken 2007.
 • Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). Flere kvinner i maktposisjoner.
 • Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). La kvinnene lede!.
 • Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter; Begg, Ingvild Sigstad; Guldvik, Ingrid (). Brukerstyrt personlig assistanse ved en skilleveg?.
 • Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid; Begg, Ingvild Sigstad (). Brukerstyrt personlig assistanse : demokratisering med bismak.
 • Grimsrud, Gro Marit; Guldvik, Ingrid (). Kvoterte kvinner, kompetente menn?.
 • Grimsrud, Gro Marit; Guldvik, Ingrid (). Høner og haner i Nord-Gudbrandsdalen. Innlegg i Gudbrandsdalen Dagningen 1997-10-27..
 • Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid (). Brukerstyrt personlig assistanse : selvbestemmelse og fleksibilitet.