Håkon Larsen

Professor
Avd./Fakultet:
Enhet:
Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Prosjekter (1)

Pågående (1)

Publikasjoner (130)

Utvalgte (130)

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (30)

Bøker (9)

Vitenskapelige konferansebidrag (41)

 • Koizumi, Masanori; Larsen, Håkon (). Public libraries and democracy in the Nordic model.
 • Larsen, Håkon (). The public sphere, legitimacy and culture.
 • Larsen, Håkon (). The significance of the state for facilitating Nordic civil spheres.
 • Larsen, Håkon (). Den nye kultursosiologien: Teori og praksis.
 • Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon (). The significance of the state for facilitating a civil sphere in Scandinavia.
 • Larsen, Håkon (). Skam og elitesmak i norsk offentlighet.
 • Audunson, Ragnar Andreas; Aabø, Svanhild; Evjen, Sunniva; Larsen, Håkon; Jahnsen, Heidi; Ødemark, Ingjerd Legreid; Vårheim, Andreas; Rydbeck, Kerstin; Johnston, Jamie; Blomgren, Roger; Jochumsen, Henrik; Hvenegaard Rasmussen, Casper (). Public libraries, as an infrastructure for a sustainable public sphere: A systematic review of research: a preliminary paper.
 • Larsen, Håkon; Henningsen, Erik (). Discourses on digitalization and the future of ALM-organizations.
 • Larsen, Håkon (). The Nordic Model of the Public Sphere.
 • Larsen, Håkon (). Kvalitet i det kulturpolitiske ordskiftet.
 • Larsen, Håkon (). Performing Legitimacy in the Culture Sector: The Case of Opera Houses.
 • Larsen, Håkon (). Aktivisering av nasjonens hukommelse: Nasjonalbiblioteket og offentligheten.
 • Larsen, Håkon (). Det tomme kvalitetsbegrepet i kulturpolitisk debatt.
 • Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon (). The public sphere in the Nordic model.
 • Larsen, Håkon (). Formidling av nasjonens hukommelse: Nasjonalbiblioteket og offentligheten.
 • Larsen, Håkon (). Samtidas meningsstrukturer. Om å sette kultur foran sosiologi.
 • Larsen, Håkon (). Performing Legitimacy: A Cultural Approach to Arts and Media Organizations.
 • Larsen, Håkon (). Studying legitimacy in arts and media organizations: A cultural approach.
 • Larsen, Håkon (). Performing Legitimacy in Performing Arts Organizations.
 • Larsen, Håkon (). Performing Legitimacy in Arts Organizations.
 • Larsen, Håkon (). Legitimation Work: A Social Theory.
 • Larsen, Håkon (). The Public Sphere as an Arena for Legitimation Work.
 • Larsen, Håkon (). A Social Theory of Legitimation Work: Organizations in the Culture Sector.
 • Larsen, Håkon (). The Crisis of Public Service Broadcasting Reconsidered: Commercialization and Digitalization in Scandinavia.
 • Larsen, Håkon; Mangset, Per (). Om spesialnummeret av Sosiologi i dag. Sosiologi og kulturpolitikk.
 • Larsen, Håkon (). The Crisis of Public Service Broadcasting Reconsidered: Privatization and Digitalization in Scandinavia.
 • Larsen, Håkon (). Den nye kultursosiologien.
 • Larsen, Håkon (). Legitimation Work in Cultural Institutions: The Case of Norwegian Classical Music.
 • Larsen, Håkon (). Legitimation Work in State Cultural Organizations: the case of Norway.
 • Larsen, Håkon (). Serving the people. Legitimation work in state cultural institutions in Norway.
 • Larsen, Håkon (). Medier, offentlighet og kultur.
 • Larsen, Håkon (). A Broad Cultural Sociology.
 • Larsen, Håkon (). The Cultural Sociology of Public Debate: A Comparative Perspective.
 • Larsen, Håkon (). A Methodological Framework for Comparative Cultural Sociology.
 • Larsen, Håkon (). Public Service Braoadcasting as an Object for Cultural Policy.
 • Larsen, Håkon (). The Cultural Policy of Public Service Broadcasting in Norway and Sweden: Repertoires, Discourses, Rhetoric.
 • Larsen, Håkon (). The importance of public service content.
 • Larsen, Håkon (). Public Service Broadcasting for the 21st Century: A Scandinavian Outlook.
 • Larsen, Håkon (). I dag frågar sig allt fler - vad ska public service vara till för?.
 • Larsen, Håkon (). Allmennkringkasterdiskursen i Norge og Sverige. En analyse av offentlig debatt om NRK og SVT.
 • Larsen, Håkon (). Kunstdiskurser i en massemedial offentlighet. En analyse av dominerende forståelser av kunst og kultur i NRK Fjernsynets Store Studio.

Annet (50)