Videreutdanning i barnevern

  • Lillehammer
  • Duration: 1 år
  • Fall semester
  • ECTS 30 ects
  • Application period Application period:

About the programme

Videreutdanningen i barnevern retter seg mot saksbehandlere som arbeider i barneverntjenesten i Bærum og Oslo kommune. Målet er å styrke kompetanse i systematisk barnevernarbeid, øke faglig trygghet i daglige arbeidsoppgaver, samt øke kompetanse i analytisk, kritisk refleksjon rundt barnevernfaglige problemstillinger.

Studiet skal bidra til å utvikle barnevernfaglig praksis som er basert på en vitenskapelig reflektert forståelse av faglig arbeid med barn, unge og deres familier, som er i vanskelige situasjoner. Praksis skal være en vesentlig premissleverandør for utdanning, forskning og utviklingsarbeid i den forstand at problemstillingene i studiet skal ha en klar praksisforankring og relevans.

Practical information

  • Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 1 år. Undervisningen vil foregå i Kunnskapssenteret i Sandvika.
  • Høgskolen i Innlandet, Lillehammer (HINN Lillehammer) gjennomfører studiet på oppdrag av Bærum kommune.

What is next?

Fullført studium gir 30 studiepoeng og mulighet for å bygge disse studiepoengene inn i et masterstudium. Ved Avdeling for Pedagogikk og sosialfag vil bestått Videreutdanning i barnevern kunne gi innpass på 30 studiepoeng (full uttelling) i Master i sosialfaglig arbeid med barn og unge ved Høgskolen i Innlandet - Lillehammer samt 15 studiepoeng på Master i Psykososialt arbeid med barn og unge ved Høgskolen i Innlandet - Lillehammer.

This study is offered by: Fakultet for helse- og sosialvitenskap