Language: NOR | ENG

Videreutdanning i rådgivning 2

 • Annet studiested
 • Duration: 1
 • Fall semester,
 • ECTS 30 ects
 • Application period Ikke søkbart studieåret 19/20
 • Kompetanse til en rådgiverrolle
 • Ungdomsskole og videregående
 • Veiledning og tilnærminger til sosialpedagogisk arbeid

About the programme

Tilbudet gir kompetanse til en rådgiverrolle i ungdomsskole og videregående, og passer for nåværende og kommende rådgivere. Studiet behandler kunnskap om prosesser og arbeidsmåter i veiledning, om tilnærminger til sosialpedagogisk arbeid, om valg og valgprosesser blant unge og om tenkemåter for hvordan skolen kan gi rådgivning på hensiktsmessige og etisk forsvarlige måter. Relevant kompetanse utvikles når studentene operasjonaliserer kunnskapen, prøver den ut i konkret praksishverdag og reflekterer rundt erfaringene.»

Studiet er søkbart under kategorien "betaling- og oppdragsstudier" på Søknadsweb.

Dette studiet tilbys ikke i studieåret 2019/2020, men det vil bli lyst ut studietilbud innen Rådgivning 1 for studieåret 2019/2020. Mer informasjon vil komme. 

How to apply?

Apply through our local admission service using the code 1569_1. Click the Apply button on this page to proceed.

Practical information

Studiesamlinger studieåret 2018/2019

 • Samling 1: 29. til 31. august
 • Samling 2: 31. oktober til 2. november

Innlevering hjemmeeksamen høstsemester: 10. desember 2018

 • Samling 3: 16. til 18. januar
 • Samling 4: 13. til 15. mars

Innlevering hjemmeeksamen vårsemester: 27. mai 2019

What is next?

Studiet gir den anbefalte kompetansen til å fungere som rådgiver i skolen.

More information

Price

Studieavgiften er på 35.000 kroner in addition to semester fee