Language: NOR | ENG

Videreutdanning i rådgivning 2

  • Lillehammer
  • Duration: 1 år
  • Fall semester , Exchange student ,
  • ECTS 30 ects
  • Application period Studiet avlyses pga av få få søkere
  • Kompetanse til en rådgiverrolle
  • Ungdomsskole og videregående
  • Veiledning og tilnærminger til sosialpedagogisk arbeid

About the programme

Tilbudet gir kompetanse til en rådgiverrolle i ungdomsskole og videregående, og passer for nåværende og kommende rådgivere.

Studiet er utviklet for å møte veiledende kompetansekriterier for rådgivere i skolen utviklet av Utdanningsdirektoratet. Opptak til studiet forutsetter fullført rådgivning 1 eller tilsvarende utdanning.     

Studiet behandler kunnskap om prosesser og arbeidsmåter i veiledning, om tilnærminger til sosialpedagogisk arbeid, om valg og valgprosesser blant unge og om tenkemåter for hvordan skolen kan gi rådgivning på hensiktsmessige og etisk forsvarlige måter. Relevant kompetanse utvikles når studentene operasjonaliserer kunnskapen, prøver den ut i konkret praksishverdag og reflekterer rundt erfaringene.

Studiet videreutvikler kompetanser i sosialpedagogisk og utdannings- og yrkesrådgivning. Hensikten er å utdanne rådgivere som drar veksler på hveranderes kompetanser og samarbeider om å løse rådgivningsfaglige utfordringer i skolens hverdag. Samtidig gis det i begge moduler en mulighet til å legge en hovedvekt på enten sosialpedagogisk rådgivning eller utdannings- og yrkesrådgivning. 

 

 

Practical information

Studiet er på halv tid med gjennomføring av en modul på 15 studiepoeng pr. semester.Samlinger: Det arrangeres to samlinger av tre dager pr. modul på Høgskolen i Innlandet - Lillehammer.

Datoer for samlinger i studieåret 2020/2021 (med forbehold om endringer)

Modul 1

Samling 1: 26 til 28 august 2020

samling 2: 2 til 4 november 2020

 

Modul 2

Samling 1: 20 til 22 januar 2021

Samling 2: 24 til 26 mars 2021

 

Forbehold om igangsetting ved mindre enn 16 studenter.

Pris: Studieavgift: kr. 40.000 I tillegg kommer semesteravgift og kostnader til litteratur.

Dersom du kommer med i Utdanningsdirektoratets videreutdanningsordning, betaler de studieavgiften. Du må søke om dette innen 1. mars på udir.no, og føre opp Rådgivning 1 som "Annet studie". Du kan delta i studiet selv om du ikke prioriteres av Udir. Da kan skoleeier betale studieavgiften.

What is next?

Studiet gir den anbefalte kompetansen til å fungere som rådgiver i skolen.

More information

Price

Studieavgiften er på 40.000 kroner in addition to semester fee
This study is offered by: Fakultet for helse- og sosialvitenskap