Language: NOR | ENG

Verdiskapende prosjektledelse

  • Lillehammer
  • Duration: Halvårsstudium
  • Fall semester , Exchange student ,
  • ECTS 15 ects
  • Application period Application period:

About the programme

Prosjekter er et virkemiddel for å skape gevinster, og mye mer enn bare en metodikk.

Prosjekter er en sentral del av måten virksomheter fungerer og utvikler seg på. Kompetanse om prosjektledelse er derfor svært sentralt  i moderne arbeidsliv. Ved å bruke studentaktive læringsformer får du gjennom dette emnet, kunnskap om hvordan prosjekter skal bidra til verdiskaping for oppdragsgiver, viktigheten av teamarbeid, læring og innovasjon - i det hele tatt mange temaer langt utover ren prosjektmetodikk.

Prosjekt som arbeidsform anvendes i stor utstrekning i dagens arbeidsliv og en forståelse for fenomenet og hvordan prosjekter kan benyttes til å nå organisatoriske mål er en sentral kompetanse innen både offentlig og privat så vel som frivillig sektor.

Emnet gir innføring i prosjekt som fenomen, herunder prosjekt som styrings-, organiserings-, ledelses- og arbeidsform. Videre gir emnet innføring i hvordan prosjektformatet kan anvendes i praksis samt bruk av prosjektstyringsverktøy og teamarbeid. De aller fleste innovasjonsprosesser organiseres som prosjekter, hvor ledelsesform, samarbeidsform og forholdet mellom ulike interessenter står sentralt. Andre viktige forhold som behandles i emnet er virtuelle team, håndtering av usikkerhet, læring i prosjekter og oppmerksomhet mot innovasjonsprosessers verdiskapende hensikter. 
Målgruppen for studiet er ledere og personer som aspirerer til lederstillinger innen offentlig, privat og frivillig sektor og for øvrige som ønsker kompetanseutvikling på prosjektledelse.

 

Practical information

Samlinger:

29.-30. januar 2020

25.-26. mars 2020

What is next?

Med den kompetansen som du har tilegnet deg gjennom dette emnet er du i stand til å lede og delta i prosjekter hvor oppmerksomheten er særlig rettet mot verdiskaping som det sentrale ved prosjektsuksess.

Institusjonen holder også på å utvikle en Executive Master innen organisasjon og ledelse. Emnet her vil da inngå i denne erfaringsbaserte masteren. Mer informasjon om denne, kommer så snart det er klart.

More information

Price

Studieavgift kr. 22.000,- I tillegg kommer semsteravgift. in addition to semester fee