Language: NOR | ENG

Læringsmiljø og pedagogisk ledelse i barnehagen

  • Lillehammer
  • Duration: 1
  • Fall semester , Exchange student
  • ECTS 30 ects
  • Application period Søknadsfrist: Udir 1. mars

About the programme

Studiet Læringsmiljø og pedagogisk ledelse i barnehagen er en profesjonsrettet videreutdanning på masternivå på 30 studiepoeng som retter seg mot barnehagelærere, pedagogiske ledere og styrere i barnehagen som ønsker å videreutvikle sin lederkompetanse med fokus på læringsmiljø.

Læringsmiljøet i barnehagen kan defineres som de samlede kulturelle, relasjonelle og fysiske forholdene som har betydning for barns utvikling, lek og læring, helse og trivsel.

Faglig innhold i studiet er knyttet opp mot tre hovedtema;

  1. Organisasjonsutvikling
  2. Pedagogisk ledelse
  3. Relasjoner 

Her belyses barnehagens plass i samfunnet, det gitte samfunnsmandatet og det å være leder i barnehageorganisasjonen. Videre vektlegges ledelse av utviklingsarbeid og endringsprosesser i barnehagen, både fra et teoretisk perspektiv og gjennom et obligatorisk arbeid knyttet til pedagogisk praksis i barnehagen der studenten har sitt daglige virke. Relasjonens betydning i arbeidet med å etablere og utvikle barnehagen som arena for barns danning blir inngående behandlet, herunder også samarbeidet mellom barnehage og hjem. Det vil bli lagt vekt på hvordan utvikle gode strategier for analyse og vurdering av det pedagogiske miljøet, videre hvordan bygge et godt og inkluderende miljø for barns utvikling og læring. Mangfoldsperspektivet vil være gjennomgående. Undervisningen tar utgangspunkt i forskning og faglitteratur av nyere dato.

Practical information

Det legges vekt på varierte læringsmetoder, både på samlingene på Lillehammer og mellom samlinger. Teori knyttes tett til praksis, og studentene gjennomfører utviklingsarbeid på egen arbeidsplass.

Studiet er organisert som et deltidsstudium over ett år à to semester.

Samlingsdatoer studieåret 2020/21

Samlinger høst 2020

Samling 1: 24. - 25.august 2020 - undervisning på studiested Lillehammer

Samling 2: 8. - 9.oktober 2020 - undervisning på studiested Lillehammer

Samling 3: 23. - 24.november 2020 - undervisning på studiested Lillehammer

 

Samlinger vår 2021

Samling 4: 4.- 5.januar 2021 - undervisning på studiested Lillehammer

Samling 5: 18. - 19.februar 2021 - undervisning på studiested Lillehammer

Samling 6: 22.- 23.mars 2021 - undervisning på studiested Lillehammer

Første samlingsdag klokka 10.15 - 16.15

Andre samlingsdag klokka 09.15 - 15.15

Timeplan finner du her

Vi tar forbehold om endringer, jf. de til enhver tid gjeldende nasjonale føringene i forbindelse med COVID-19-pandemien. 

What is next?

Det er en profesjonsrettet videreutdanning på 30 studiepoeng, som retter seg mot barnehagelærere, pedagogiske ledere og styrere i barnehagen som ønsker å videreutvikle sin lederkompetanse med fokus på læringsmiljø.