Language: NOR | ENG

Myndiggjørende ledelse

  • Lillehammer
  • Duration: Halvårsstudium
  • Fall semester , Exchange student ,
  • ECTS 15 ects
  • Application period løpende opptak til ledige studieplasser

About the programme

Emnet har to fokusområder; myndiggjørende ledelse og selvledelse.

Myndiggjøring (empowerment) som konsept og praksis er fundamentert i demokratiske verdier, hvor involvering, maktdeling og verdsetting av den enkeltes autonomi og selvbestemmelse står sentralt. Med basis i disse verdiene har myndiggjørende ledelse (empowerment ledelse) vokst fram som en av de nyeste teoriene innen relasjonelt og demokratisk lederskap, og er i vesentlig grad tilpasset de muligheter og utfordringer som eksisterer i dagens moderne arbeidsliv. Ledelsesformen innebærer en særskilt oppmerksomhet på å støtte og utvikle medarbeideres utøvelse av selvledelse – for at de derigjennom skal styrke sin kapasitet til å jobbe autonomt og ansvarlig innenfor organisatoriske rammer og målsettinger.

Målgruppen for studiet er ledere i privat, offentlig og frivillig sektor, og de som kunne tenke seg å bli ledere. Emnene er også aktuelle for prosjektledere og medarbeidere som ønsker å styrke sin kompetanse innen disse områdene.

Studieemnet er lagt opp med betydelig grad av nettbasert gjennomføring, kombinert med 2 samlinger på Høgskolen i Innlandet, Lillehammer.

Studiet er søkbart under kategorien "betaling- og oppdragsstudier" på Søknadsweb.

Søkere som ikke oppfyller opptakskravet kan delta som kursdeltaker og få utstedt kursbevis (uten studiepoeng) når studiet/emnet er avsluttet.  

How to apply?

Apply through our local admission service using the code 7003. Click the Apply button on this page to proceed.

Practical information

Studiet planlegges med oppstart høsten 2019 med forbehold av nok antall søkere.

Samlingsdatoer (med forbehold om små endringer)

Myndiggjørende ledelse:

  • 10.-12. september 2019
  • 23.-24. oktober 2019

More information

Price

Studieavgift kr. 22.000,- for emnet. in addition to semester fee