Language: NOR | ENG

Myndiggjørende ledelse

  • Lillehammer
  • Duration: Halvårsstudium
  • Fall semester , Exchange student ,
  • ECTS 15 ects
  • Application period studiet avlyses på grunn av for få søkere
  • Lederkompetanse- konstruktiv selvledelse
  • Myndiggjørende ledelse
  • Nett og samlingsbasert studium

About the programme

Emnet har to fokusområder; myndiggjørende ledelse og selvledelse.

Myndiggjøring (empowerment) som konsept og praksis er fundamentert i demokratiske verdier, hvor involvering, maktdeling og verdsetting av den enkeltes autonomi og selvbestemmelse står sentralt. Med basis i disse verdiene har myndiggjørende ledelse (empowerment ledelse) vokst fram som en av de nyeste teoriene innen relasjonelt og demokratisk lederskap, og er i vesentlig grad tilpasset de muligheter og utfordringer som eksisterer i dagens moderne arbeidsliv. Ledelsesformen innebærer en særskilt oppmerksomhet på å støtte og utvikle medarbeideres utøvelse av selvledelse – for at de derigjennom skal styrke sin kapasitet til å jobbe autonomt og ansvarlig innenfor organisatoriske rammer og målsettinger.

Målgruppen for studiet er ledere i privat, offentlig og frivillig sektor, og de som kunne tenke seg å bli ledere. Emnene er også aktuelle for prosjektledere og medarbeidere som ønsker å styrke sin kompetanse innen disse områdene.

Studieemnet er lagt opp med betydelig grad av nettbasert gjennomføring, kombinert med 2 samlinger på Høgskolen i Innlandet, Lillehammer.

Studiet er søkbart under kategorien "betaling- og oppdragsstudier" på Søknadsweb.

Søkere som ikke oppfyller opptakskravet kan delta som kursdeltaker og få utstedt kursbevis (uten studiepoeng) når studiet/emnet er avsluttet.  

Practical information

Studiet planlegges med oppstart høsten 2019 med forbehold av nok antall søkere.

Samlingsdatoer (med forbehold om små endringer)

Myndiggjørende ledelse:

  • 10.-12. september 2019
  • 23.-24. oktober 2019

What does it cost?

Studieavgift kr. 22.000,- for emnet. in addition to semester fee