Language: NOR | ENG

Ledelse, myndiggjøring og prosjekt (LeMP)

  • Lillehammer
  • Duration: 1 år
  • Fall semester , Exchange student ,
  • ECTS 30 ects
  • Application period studiet avlyses på grunn av for få søkere
  • Prosjekt som arbeidsform
  • Lederkompetanse
  • Myndiggjørende ledelse og verdiskapende prosjektledelse

About the programme

Endringene i arbeidslivet medfører at det for mange oppleves krevende å være leder, og behovet for en robust og reflektert forhold til egen lederrolle fremstår som en sentral lederkompetanse. Konstruktiv selvledelse vil ha stor betydning for hvordan den enkelte takler utfordrende situasjoner og opplever mestring og motivasjon i lederrollen. Samtidig er det viktig at en leder støtter medarbeidernes evne til å lede seg selv i deres arbeidsroller.

Prosjekt som arbeidsform anvendes i stor utstrekning i dagens arbeidsliv og en forståelse for fenomenet og hvordan prosjekter kan benyttes til å nå organisatoriske mål er også en sentral lederkompetanse. Dette studiet  tar utgangspunkt i begge disse lederkompetansene, selvledelse og prosjektledelse.

Studiet består av 2 emner, Myndiggjørende ledelse og Verdiskapende prosjektledelse og du kan søke opptak til enkeltemner eller til hele studiet under ett. Studieemnene er lagt opp med betydelig grad av nettbasert gjennomføring, kombinert med 2 samlinger per emne på Høgskolen I Innlandet-Lillehammer.

Målgruppen for studiet er ledere i privat, offentlig og frivillig sektor, og de som kunne tenke seg å bli ledere. Emnene er også aktuelle for prosjektledere og medarbeidere som ønsker å styrke sin kompetanse innen disse områdene.

Opptakskrav:

3 år høgre utdanning (180 studiepoeng) og minst 2 års arbeidserfaring.
Søkere med 2 år høgre utdanning (120 studiepoeng) og minst 5 års erfaring kan vurderes individuelt.

Søkere som ikke oppfyller opptakskravet kan delta som kursdeltaker og få utstedt kursbevis (uten studiepoeng) når studiet/emnet er avsluttet.

Studiet er søkbart under kategorien "Betaling og oppdrag" - Handelshøgskolen - Fakultetet for økonomi og samt.vitenskap på Søknadsweb 

Practical information

Studiet planlegges med oppstart høsten 2020 med forbehold av nok antall søkere.

Samlingsdatoer for studieåret 2020/2021:

Myndiggjørende ledelse:

  • 15.-17. september 2020
  • 20.-21. oktober 2020

Samlingsdatoer for Vedriskapende prosjektledese for våren 2021 vil bli klar ca. 1. juni 2020.

 

 

Further studies

Kompetanse innen de temaer som studiet omhandler har fått økende betydning i et arbeidsliv i endring, noe som forventes å styrke studentenes muligheter i arbeidslivet.

What does it cost?

Studieavgift kr. 22.000,- pr. enkeltemne, og kr. 40.000,- for begge dersom studiet tas sammenhengende (høst + vår) in addition to semester fee