Language: NOR | ENG

Digital sikkerhetskultur

Digital sikkerhetskultur
  • Lillehammer
  • Duration:
  • Fall semester , Exchange student ,
  • ECTS 15 ects
  • Application period Løpende opptak så lenge vi har ledige studieplasser
Digital sikkerhetskultur
  • Digitale sikkerhetskultur
  • Forstå muligheter og trusler koblet til informasjonsflyt
  • Cybersikkerhet

About the programme

Digitale medier har revolusjonert måten vi kommuniserer og deler informasjon på. I dag er en virksomhets verdier i stor grad koblet til informasjon som lagres digitalt. Opplysninger om brukere, kunder, produkter, forretningsplaner og –ideer, økonomisystemer og andre forretningskritiske opplysninger ligger kun et tastetrykk unna.

Denne informasjonen behandler vi på forskjellig måte, men en felles utfordring er å sørge for at det bare er de som skal ha tilgang på informasjonen som har det. Dette handler om å forstå både muligheter og trusler koblet til informasjonsflyt og prosesser. Trusler kan ramme virksomheten dersom informasjonssikkerhet ikke tas på alvor. Virksomheter må bygge en god sikkerhetskultur, hvor ledelse og ansatte har kjennskap til mulige trusler, og kunnskap om hvordan de kan bidra til å sikre virksomhetens verdier.

Dette studiet har som mål at deltakerne skal kunne utvikle og ivareta en solid digital sikkerhetskultur. Det sentrale er å utvikle kompetanse i å forstå, vurdere og utvikle en digital sikkerhetskultur i egen virksomhet, samt kommunisere betydningen av å utvikle og ivareta dette.
    
Målgruppe

Studiet er relevant for de som trenger økt kompetanse på cyber-/informasjonssikkerhet, sikkerhetsledelse og risikostyring, menneskelige faktorer knyttet til dette, organisasjonslæring og utvikling, og utvikling av en digital sikkerhetskultur. 

Studiet er utviklet i samarbeid med Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) og passer de som jobber med IT-sikkerhet, opplæring, HR, kommunikasjon og ledelse i virksomheten og for alle som ønsker å øke sin kompetanse innen informasjonssikkerhet.

Studiet består av ett emne av 15 studiepoeng og består av 2 hovedtema:

Cybersikkerhet

1. Innføring i cybersikkerhet
2. Sikkerhetsledelse og risikostyring
3. Den menneskelige faktoren

 Digital sikkerhetskultur

1. Kultur og kommunikasjon i organisasjoner
2. Organisasjonslæring for atferdsendring
3. Utvikling av digital sikkerhetskultur
    
Det gjennomføres 2 samlinger på Høgskolen i Innlandet - Lillehammer (Se praktisk informasjon vedr. datoer). Studiet er nettstøttet og digitale læringsressurser og dialogfora er tilgjengelig via en felles nettportal.

 

 

Slik søker du:

Klikk på den grønne knappen("Søk opptak") for å starte søknaden:
1) Klikk på "Logg på eller registrer deg via ID-porten" 
2) Logg deg inn via elektronisk ID
3) Velg deretter Betalings- og oppdragsstudier
4) Velg deretter Handelshøgskolen - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
5) Velg deretter 7006 Digital sikkerhetskultur i "Velg søknadsalternativ"

   

Studiet er utviklet i samarbeid med:

 

logo_stor

 

 

 

How to apply

Apply through our local admission service using the code 209 7006. Click the Apply button on this page to proceed.

Practical information

Samlingsdatoer (med forbehold om endringer)

  • 21.-22. september 2021
  • 18. januar 2022

 

 

Studiet er nettstøttet og digitale læringsressurser og dialogfora er tilgjengelig via en felles nettportal. Det er valgfritt om du ønsker å ta eksamen eller ikke.

 

What does it cost?

Studieavgift: kr. 19.500.- I tillegg kommer semesteravgift og kostnader til litteratur. in addition to semester fee