Language: NOR | ENG

Digital sikkerhetskultur

  • Lillehammer
  • Duration:
  • Fall semester , Exchange student ,
  • ECTS 15 ects
  • Application period Nytt kull lyses ut våren 2021, med oppstart høsten2021
  • Digitale sikkerhetskultur
  • Forstå muligheter og trusler koblet til informasjonsflyt
  • Cybersikkerhet

About the programme

Digitale medier har revolusjonert måten vi kommuniserer og deler informasjon på. I dag er en virksomhets verdier i stor grad koblet til informasjon som lagres digitalt. Opplysninger om brukere, kunder, produkter, forretningsplaner og –ideer, økonomisystemer og andre forretningskritiske opplysninger ligger kun et tastetrykk unna.

Denne informasjonen behandler vi på forskjellig måte, men en felles utfordring er å sørge for at det bare er de som skal ha tilgang på informasjonen som har det. Dette handler om å forstå både muligheter og trusler koblet til informasjonsflyt og prosesser. Trusler kan ramme virksomheten dersom informasjonssikkerhet ikke tas på alvor. Virksomheter må bygge en god sikkerhetskultur, hvor ledelse og ansatte har kjennskap til mulige trusler, og kunnskap om hvordan de kan bidra til å sikre virksomhetens verdier.

Dette studiet har som mål at deltakerne skal kunne utvikle og ivareta en solid digital sikkerhetskultur. Det sentrale er å utvikle kompetanse i å forstå, vurdere og utvikle en digital sikkerhetskultur i egen virksomhet, samt kommunisere betydningen av å utvikle og ivareta dette.
    
Målgruppe

Studiet er relevant for de som trenger økt kompetanse på cyber-/informasjonssikkerhet, sikkerhetsledelse og risikostyring, menneskelige faktorer knyttet til dette, organisasjonslæring og utvikling, og utvikling av en digital sikkerhetskultur. Andre aktuelle målgrupper er aktører i privat og offentlig sektor som har cyber-/informasjonssikkerhet og organisasjonsutvikling som ansvars- og interessefelt. Ledere som forvalter IKT-systemer, systemeiere, innkjøpere eller andre med ansvar for å ivareta en virksomhets informasjon, er også aktuelle for studiet.

  
Studiet består av ett emne av 15 studiepoeng og består av 2 hovedtema:

Cybersikkerhet

1. Innføring i cybersikkerhet
2. Sikkerhetsledelse og risikostyring
3. Den menneskelige faktoren

 Digital sikkerhetskultur

1. Kultur og kommunikasjon i organisasjoner
2. Organisasjonslæring for atferdsendring
3. Utvikling av digital sikkerhetskultur
    
Det gjennomføres 2 samlinger på Høgskolen i Innlandet - Lillehammer (Se praktisk informasjon vedr. datoer). Studiet er nettstøttet og digitale læringsressurser og dialogfora er tilgjengelig via en felles nettportal.

 

 

Slik søker du:

Klikk på den grønne knappen("Søk opptak") for å starte søknaden:
1) Klikk på "Logg på eller registrer deg via ID-porten" 
2) Logg deg inn via elektronisk ID
3) Velg deretter Betalings- og oppdragsstudier
4) Velg deretter Handelshøgskolen - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
5) Velg deretter 7006 Digital sikkerhetskultur i "Velg søknadsalternativ"

   

Studiet er utviklet i samarbeid med:

 

logo_stor

 

 

 

Practical information

Samlinger: (med forbehold)

 28.-29. september 2020

18. januar 2021

 

Studiet er nettstøttet og digitale læringsressurser og dialogfora er tilgjengelig via en felles nettportal. Det er valgfritt om du ønsker å ta eksamen eller ikke.

 

What does it cost?

Studieavgift: kr. 19.500.- I tillegg kommer semesteravgift og kostnader til litteratur. in addition to semester fee