Language: NOR | ENG

Master i miljøpsykologi

 • Lillehammer
 • Duration: 2 år
 • Spring semester
 • ECTS 120 ects
 • Application period Application period: *
* - for some applicants
 • Fordypning i hvordan mennesker påvirkes av sine omgivelser
 • Fokus på hvordan mennesker påvirker miljø, klima og fysiske omgivelser
 • Nordens eneste masterstudium i miljøpsykologi

About the programme

Master i miljøpsykologi gir deg fordypning i hvordan mennesker påvirkes av sine omgivelser. Studiet fokuserer spesielt på hvordan fysiske og virtuelle omgivelser virker inn på menneskers adferd og mentale funksjonsevner.

Sentralt i masterstudiet er ulike aspekter ved arbeidshelse og universell utforming. Du studerer utforming av miljøer hvor mennesker ferdes og hvilke påvirkning dette har på mennesket. Særlig vektlegges kompetanse på samspill mellom mennesket og omgivelser/miljø innenfor et bredt spekter av arbeids- og livsområder.

Utdanningen representerer en ny type psykologisk ekspertkunnskap og vil dekke et behov på et område der det for øyeblikket ikke finnes dedikerte utdanningstilbud i Norge – verken på bachelor- eller mastergradsnivå.

Høgskolen har inngått samarbeid med renovasjonsselskapene GLØR, Sirkula (Hias) og SØIR i Oppland og Hedmark. I tillegg har fagmiljøet og masterstudentene en sentral rolle i Lillehammer kommunes byutviklingsprosjekt av Terrassen og bruparken i Lillehammer sentrum. Dette gir masterstudentene en unik mulighet til å delta i ulike reelle prosjekter som omhandler miljøpsykologi på flere områder.

Naturlige samarbeidspartnere vil være arkitekter, by og regionplanleggere, designere, grafiske designere, utviklere av IT systemer, grupper som arbeider med organisasjonsutvikling, HR, personalarbeid, men også grupper som arbeider med miljøspørsmål og helsefremmende virksomhet på systemnivå.

Målgruppen for studiet er personer med psykologibakgrunn som jobber eller tar sikte på å jobbe med miljøspørsmål, helsefremmende tiltak, produktivitet og livskvalitet innen næringsliv og offentlig virksomhet. Kandidatene får en ny type framtidsrettet handlingskompetanse og ekspertise med høy relevans for arbeidsmarkedet både innenfor offentlig og privat sektor.

Sign up for our newsletter and we will send you useful updates up to the application deadline.

Go to signup form

Master i miljøpsykologi

 

Forskningsgruppen jobber med ulike deler av miljøpsykologien med særlig fokus på miljøadferd og restituerende omgivelser.

Les mer om  forskningen og ulike prosjekter.

 

Se filmen og få innblikk i hva studiet går ut på:

Mange av de tidligere studentene på Master i miljøpsykologi har fått relevante jobber i etterkant. Her kan du lese om tre av dem. 

Marin Ellinor ferdig MA
Student i grønne omgivelser Master i miljøpsykologi

Miljøpsykologistudentene

Som student hos ooss får ta del av spennende prosjekter underveis i masterstudiet. Få et innblikk i hva tidligere studenter har vært med på og hvordan utdannelsen deres blir brukt ute i næringslivet.

Practical information

 • Studiet går på heltid
 • Undervisningen foregår på studiestedet
 • Når timeplan er klar, kan du finne studiets undervisningstid  her

What is next?

Videre studier

Studiet kvalifiserer til opptak til doktorgradsstudier.

Jobbmuligheter

Miljøpsykologi er utpreget tverrfaglig. Du vil kunne arbeide som prosjektleder, premissleverandør eller som ekspert med forskningsbasert kunnskap om miljøtilknyttede effekter på psykisk helse og trivsel. Du vil ha dybdekunnskap om effektiv fungering i ulike settinger fra innendørs til utendørs, i bymessige og naturomgivelser, samt om atferdsrelaterte miljøproblemer på ulike nivåer. Studiet er rettet inn mot næringsliv og offentlig virksomhet.

Studiet passer for deg som vil jobbe med miljøspørsmål, helsefremmende tiltak, produktivitet og livskvalitet innen næringsliv og offentlig virksomhet.