Language: NOR | ENG

Master i miljøpsykologi

  • Lillehammer
  • Duration: 2 år
  • Spring semester
  • ECTS 120 ects
  • Application period Application period: *

På hvilken måte påvirkes vi av våre omgivelser? Master i miljøpsykologi er det eneste masterstudiet av sitt slag i Norden, og retter oppmerksomheten mot samspillet mellom miljø og mennesker.

About the programme

Master i miljøpsykologi gir deg fordypning i hvordan mennesker påvirkes av sine omgivelser. Studiet fokuserer spesielt på hvordan fysiske og virtuelle omgivelser virker inn på menneskers adferd og mentale funksjonsevner.

Sentralt i masterstudiet er ulike aspekter ved arbeidshelse og universell utforming. Du studerer utforming av miljøer hvor mennesker ferdes og hvilke påvirkning dette har på mennesket. Særlig vektlegges kompetanse på samspill mellom mennesket og omgivelser/miljø innenfor et bredt spekter av arbeids- og livsområder.

Utdanningen representerer en ny type psykologisk ekspertkunnskap og vil dekke et behov på et område der det for øyeblikket ikke finnes dedikerte utdanningstilbud i Norge – verken på bachelor- eller mastergradsnivå.

Studiet for deg med psykolgibakgrunn

Målgruppen for studiet er personer med psykologibakgrunn som jobber eller tar sikte på å jobbe med miljøspørsmål, helsefremmende tiltak, produktivitet og livskvalitet innen næringsliv og offentlig virksomhet. Kandidatene får en ny type framtidsrettet handlingskompetanse og ekspertise med høy relevans for arbeidsmarkedet både innenfor offentlig og privat sektor.

Miljøpsykologi er utpreget tverrfaglig. Du vil kunne arbeide som prosjektleder, premissleverandør eller som ekspert med forskningsbasert kunnskap om miljøtilknyttede effekter på psykisk helse og trivsel. Du vil ha dybdekunnskap om effektiv fungering i ulike settinger fra innendørs til utendørs, i bymessige og naturomgivelser, samt om atferdsrelaterte miljøproblemer på ulike nivåer. Studiet er rettet inn mot næringsliv og offentlig virksomhet.

Studiet passer for deg som vil jobbe med miljøspørsmål, helsefremmende tiltak, produktivitet og livskvalitet innen næringsliv og offentlig virksomhet.

 

Master i miljøpsykologi

Forskningsgruppen jobber med ulike deler av miljøpsykologien med særlig fokus på miljøadferd og restituerende omgivelser.

Les mer om  forskningen og ulike prosjekter.

Se filmen og få innblikk i hva studiet går ut på:

Mange av de tidligere studentene på Master i miljøpsykologi har fått relevante jobber i etterkant. Her kan du lese om tre av dem. 

Marin Ellinor ferdig MA

Practical information

 

Job opportunities

Miljøpsykologi er utpreget tverrfaglig. Du vil kunne arbeide som prosjektleder, premissleverandør eller som ekspert med forskningsbasert kunnskap om miljøtilknyttede effekter på psykisk helse og trivsel. Du vil ha dybdekunnskap om effektiv fungering i ulike settinger fra innendørs til utendørs, i bymessige og naturomgivelser, samt om atferdsrelaterte miljøproblemer på ulike nivåer. Studiet er rettet inn mot næringsliv og offentlig virksomhet.

Studiet passer for deg som vil jobbe med miljøspørsmål, helsefremmende tiltak, produktivitet og livskvalitet innen næringsliv og offentlig virksomhet.

Supervised professional training

Tett på praksisfeltet

Høgskolen har samarbeidet med renovasjonsselskapene GLØR, Sirkula (Hias) og SØIR i Oppland og Hedmark. I tillegg har fagmiljøet og masterstudentene hatt en sentral rolle i Lillehammer kommunes byutviklingsprosjekt av Terrassen og bruparken i Lillehammer sentrum. Slike samarbeid gir masterstudentene en unik mulighet til å delta i ulike reelle prosjekter som omhandler miljøpsykologi på flere områder.

Naturlige samarbeidspartnere vil være arkitekter, by og regionplanleggere, designere, grafiske designere, utviklere av IT systemer, grupper som arbeider med organisasjonsutvikling, HR, personalarbeid, men også grupper som arbeider med miljøspørsmål og helsefremmende virksomhet på systemnivå.

Further studies

Studiet kvalifiserer til opptak til doktorgradsstudier.

What does it cost?

No tuition, but semester fee is required

Study start information

Studiestart for Master i miljøpsykologi blir den 20. august kl.10.15-12.00 på Storhove. 

Denne dagen blir det presentasjon av studiet og fagstaben, informasjon om semesteret, pensum og aktiviteter. Vi tar også en omvisning i laben i løpet av dagen og begynner med en forelesning. I fjor høst kjøpte vi inn nytt labutstyr som kan brukes i studiet, blant annet ny eye-tracker.

Student i grønne omgivelser Master i miljøpsykologi

Miljøpsykologistudentene

Som student hos ooss får ta del av spennende prosjekter underveis i masterstudiet. Få et innblikk i hva tidligere studenter har vært med på og hvordan utdannelsen deres blir brukt ute i næringslivet.