Language: NOR | ENG

Internasjonal filmhistorie

  • Lillehammer
  • Duration: 1 år
  • Fall semester
  • ECTS 30 ects
  • Application period Application period: *

Vil du ha et innholdsrikt halvår? På dette nettbaserte studiet vil du få en innføring i fiksjonsfilmens historiske utvikling med fokus på europeiske og amerikanske forhold.

About the programme

Dette nettbaserte studiet gir en innføring i fiksjonsfilmens historiske utvikling, fra filmmediets introduksjon på underholdningsmarkedet og fram til dagens ulike filmatiske uttrykksformer. Hovedvekten vil ligge på europeiske og amerikanske forhold. Sentralt i studiet står spørsmålet om hvordan mediets form og innhold har endret seg i takt med skiftende teknologiske, estetiske, økonomiske, politiske og kulturhistoriske rammebetingelser. Med dette som utgangspunkt, tilbyr studiet en fordypning i sentrale filmhistoriske perioder, produksjonssystemer, stilretninger og verker.

Practical information

  • Studiet er nettbasert

Further studies

Dette studiet kan brukes som en videreutdanning for lærere, journalister eller andre med film som en del av sitt arbeidsfelt.

What does it cost?

No tuition, but semester fee is required

Sign up for our newsletter and we will send you useful updates up to the application deadline.

Go to signup form