Internasjonal filmhistorie

  • Lillehammer
  • Duration: 1 år
  • Fall semester, Exchange student
  • ECTS 30 ects
  • Application period Application period: *
* - for some applicants
  • Innføring i fiksjonsfilmens historiske utvikling
  • Hovedvekt på europeiske og amerikanske forhold
  • Nettbasert

About the programme

Dette nettbaserte emnet gir en innføring i fiksjonsfilmens historiske utvikling, fra filmmediets introduksjon på underholdningsmarkedet og fram til dagens ulike filmatiske uttrykksformer. Hovedvekten vil ligge på europeiske og amerikanske forhold. Sentralt i emnet står spørsmålet om hvordan mediets form og innhold har endret seg i takt med skiftende teknologiske, estetiske, økonomiske, politiske og kulturhistoriske rammebetingelser. Med dette som utgangspunkt, tilbyr emnet en fordypning i sentrale filmhistoriske perioder, produksjonssystemer, stilretninger og verker.

Practical information

  • Studiet er nettbasert

What is next?

Dette studiet kan brukes som en videreutdanning for lærere, journalister eller andre med film som en del av sitt arbeidsfelt.

More information

Price

No tuition, but semester fee is required