Language: NOR | ENG

Bachelor i Sport Management

 • Lillehammer
 • Duration: 3 år
 • Spring semester
 • ECTS 180 ects
 • Application period Application period: *
* - for some applicants
 • Du ønsker å kombinere idrett, organisasjon og ledelse
 • Du vil delta på praktiske prosjekter på vegne av eksterne oppdragsgivere i idretten
 • Du er interessert i administrasjon og arrangementledelse

About the programme

 

Er du interessert i kombinasjonen idrett, organisasjon og ledelse kan Bachelor i Sport Management ved Høgskolen i Innlandet være et godt utdanningsalternativ for deg.

Lillehammer-regionen er kjent for en rekke idrettsarrangement for både eliten og mosjonister, med blant annet OL (Vinter OL i 1994 og Ungdoms OL i 2016), ulike World Cup arrangementer og Birkebeinerarrangementene. De populære arrangementene gir store ringvirkninger lokalt, og betyr mye for regionens kvaliteter, både når det gjelder tilflytting, innbyggertilfredshet, økonomi, omdømme og aktivitet. Næringen vokser både i Norge og internasjonalt, og det er i stadig større grad behov for kompetent arbeidskraft innen sektoren.

Bachelor i Sport Management gir en bred og grundig innføring i sentrale fagdisipliner knyttet til arbeid med organisasjon og ledelse, kombinert med kunnskaper om idrett, frivillighet, arrangement og kommunikasjonsrelaterte fag som sosial kommunikasjon, medierelasjoner, sponsing og markedsføring.

I flere studieemner vil en del av aktivitetene på studiet være knyttet til praksis og til praktiske problemstillinger innen sportsadministrasjon og arrangementsledelse. Utdanningen vil på denne måten bidra til å utvikle studentenes analytiske ferdigheter, i tillegg til praktiske ferdigheter

Sign up for our newsletter and we will send you useful updates up to the application deadline.

Go to signup form

Fornøyde studenter

Eivind Sollie jobber nå med fotball både på feltet og administrativt etter å ha fullført Bachelor i Sport Management. 

-Ta vare på alle mulighetene du får, ta initiativ og følg oppfordringene om å vise deg fra en positiv side, sier han. 

Les hele intervjuet med Eivind her. 

Eivind Sollie 4

Bachelor i Sport Management har over flere år gjort det bra i Studiebarometeret. Se resultatene til studiet her. 

 

Bachelor i Sport Management

Tar to bachelorgrader samtidig

Gyda Nordhagen studerer Bachelor i Sport Management og Bachelor i Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser på Lillehammer. Hvordan hun kombinerer dette med mange frivillige verv kan du lese om her.

I tillegg blogger hun om studenttilværelsen generelt, og hvordan hun klarer å kombinere det å studere to bachelorgrader samtidig. 

Practical information

Exchange programmes

Internasjonalisering i praksis

For Sport Management studenter er det tilrettelagt for studieopphold i utlandet i 5. semester.

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og Sør-Afrika.  

Det er tilrettelagt for at du kan reise på utveksling i fjerde semester. 

Hvorfor bør du dra på utveksling?

Gjennom utveksling får du muligheten til å øke utbyttet av utdanningen din; faglig, karrieremessig, sosialt og personlig. Å reise på utveksling kan også gjøre deg smartere, ifølge  Time Magazine.                         

Økt utbytte av utdanningen

Et studieopphold i utlandet kan øke utbyttet av utdanningen din ved at du opplever ulike tilnærminger til fagstoff og forskning som åpner for nye innfallsvinkler til, og ny og dypere forståelse av, faget ditt.

I tillegg vil selve oppholdet ved partnerinstitusjonen i et annerledes akademisk miljø og med en annen type undervisning, kunne gjøre deg mer bevissthet på hvordan du studerer og hvordan du tilegner deg fagstoff.  

Språklig utvikling og kulturell kompetanse

Ved å bo i et annet land og studere på et annet språk, i et eller to semester, opparbeider du deg en språklig og kulturell kompetanse som går langt dypere enn det man kan tilegne seg som turist. Du kan benytte muligheten og reise til for eksempel engelsk-, fransk-, tysk- eller spanskspråklige land og forbedre den kunnskapen du allerede har.

Karrierefordeler

Flere undersøkelser konkluderer med det samme: det lønner seg å dra på utveksling.  Erasmus Impact Study, en omfattende europeisk undersøkelse, viser at utveksling har en positiv effekt på studentenes jobbmuligheter fordi de tilegner seg personlige egenskaper  - som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning - som gjør dem til attraktive arbeidstakere. Den samme undersøkelsen viser at studenter med internasjonal erfaring får mer ansvar av arbeidsgiver.

To av tre arbeidssøkende studenter har erfart at arbeidsgivere vurderer utenlandsoppholdet deres som et pluss, viser en NIFU-rapport fra 2008. Den samme undersøkelsen viser at de som har et utvekslingsopphold som del av sin grad i Norge har et lønnsnivå som i snitt ligger fem prosent høyere enn de som tar hele graden sin i Norge.

Internasjonalt nettverk

Et utenlandsopphold kan gi deg en ny vennekrets og mange får venner for livet. I tillegg vil du kunne bruke dette nettverket i jobbsammenheng senere i livet.

Personlig utvikling

I løpet av et studieopphold i utlandet vil du bli bedre kjent med deg selv. Erasmus Impact Study peker i samme retning: studenter på utveksling utvikler positive egenskaper som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning.

Ta kontakt med en internasjonal koordinator ved ditt studiested for ytterligere informasjon om studieopphold i utlandet.

Supervised professional training

I studiets første år, i forbindelse med studieemnet Prosjektledelse, skal studentene gjennomføre praktiske prosjekter på vegne av eksterne oppdragsgivere i idretten. I forbindelse med studieemnet Arrangementsledelse i studiets andre år skal studentene gjennomføre ulike arbeidsoppgaver i tilknytning til idrettsarrangementer.

 • Observasjonspraksis som en del av emnet SPM1001
 • Praksis som frivillig i emnet MLT2001
 • Praksis med ledelse av frivillige i SPM2001
 • Mulighet for å velge praksis hele 5.semester (alternativt andre emner eller utenlandsopphold)
 • I tillegg så forsøker studiet å bruke en prakademisk tilnærming i flest mulig emner

What is next?

Videre studier

Du kan bygge på utdanningen med for eksempel:

Master i Innovasjon 

I tillegg kvalifiserer utdanningen til å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Jobbmuligheter

 • Ledelse og organisering av store arrangement
 • Jobbe med sponsorprogram og profilering
 • Ledelse og utvikling av anlegg og idrettsdestinasjoner
 • Ulike stillinger innen virksomheter knyttet til sport og idrett
 • Frivillige organisasjoner
 • Offentlig sektor: Idrettskonsulenter, anleggsansvarlige, etc.