Language: NOR | ENG

Bachelor i Sport Management

 • Lillehammer
 • Duration: 3 år
 • Spring semester
 • ECTS 180 ects
 • Application period Application period: *
 • Du ønsker å kombinere idrett, organisasjon og ledelse
 • Du får delta på praktiske prosjekter på vegne av eksterne oppdragsgivere i idretten
 • Du er interessert i administrasjon og arrangementsledelse

About the programme

Er du interessert i kombinasjonen idrett, organisasjon og ledelse, kan Bachelor i Sport Management ved Høgskolen i Innlandet være et godt utdanningsalternativ for deg.

Studiet gir en bred og grundig innføring i fag knyttet til arbeid med organisasjon og ledelse, kombinert med kunnskaper om idrett og arrangement. Studiet gir også innsikt i økonomi, idrettsjuss, arbeidsrett, markedsføring, medierelasjoner, samt innovasjon og entreprenørskap. 

 

Praktisk tilnærming i flere av emnene

 

I flere studieemner vil en del av aktivitetene på studiet være knyttet til praksis og til praktiske problemstillinger innen sportsadministrasjon og arrangementsledelse. Utdanningen vil på denne måten utvikle studentenes analytiske ferdigheter, i tillegg til praktiske ferdigheter. Studiet arbeider nært med partnere innen idrett og arrangementer, og samarbeider tett med partnere også internasjonalt.

Mulighet til å studere i et idretts-eldorado

 

Lillehammer-regionen er kjent for en rekke idrettsarrangement for både eliten og mosjonister, med blant annet OL (Vinter OL i 1994 og Ungdoms OL i 2016), ulike World Cup arrangementer og Birkebeinerarrangementene.

De populære arrangementene gir store ringvirkninger lokalt, og betyr mye for regionens kvaliteter, både når det gjelder tilflytting, innbyggertilfredshet, økonomi, omdømme og aktivitet. Næringen vokser både i Norge og internasjonalt, og det er i stadig større grad behov for kompetent arbeidskraft innen sektoren.

Du kvalifiserer til mange spennende stillinger

 

Bachelor i Sport Management kvalifiserer deg til ulike stillinger innen idrettsbevegelsen, i offentlig forvaltning, eller næringsliv. Innen idretten vil det kunne være stillinger i klubbledelse, kretser, forbund og øvrige idrettsrelaterte stillinger. I offentlig sektor vil det kunne være idrettsadministrasjon på ulike forvaltningsnivåer. I privat sektor vil det dreie seg om sportsrelatert næringsliv, og studentene vil kunne starte sin egen bedrift. 

Studentene blir attraktive på arbeidsmarkedet

 

Våre studenter er rekruttert til ulike forbund, klubber, kretser og andre organisasjonsledd innen idretten, de arbeider i ulike sportsarrangementer, og noen har etablert sine egne event-selskaper. Andre går videre på relevante mastere i inn- og utland.  

Information for applicants

 

Hilsen til søkerne fra studieprogramansvarlig Trine Løvold Syversen: 

Kjære søker til Bachelor i Sport management!

Som ansvarlig for studieprogrammet Sport management, så er det jeg, mine kollegaer, og våre flotte student-faddere som kommer til å ta imot de nye sport management- studentene, når studiet begynner i uke 34.

Vi har uteksaminert fire kull med Sport management studenter (ca. 3o kandidater hvert år), og i dette studieåret (2019/2020) vant studiet Høgskolen i Innlandet sin utdanningskvalitetspris! Det er både studenter og ansatte veldig stolte over.

Et kjennetegn ved studiet er at vi har et nært og godt samarbeid med idretten og sportsbransjen. Det vil bl.a. si Norges idrettsforbund, idrettsklubber, ulike sportsarrangementer, bedrifter innen sportsbransjen og personer innen idrettsadministrasjon i offentlig sektor. 

Våre samarbeidspartnere og tidligere studenter gir oss gode tilbakemeldinger på at studiet er veldig relevant. Mange av våre studenter melder tilbake til oss at de har fått interessante jobber etter studiet. 

Til slutt vil jeg si at vi ved studiet er opptatt av å gi studentene våre muligheter! -Så hvis du vil være med på å videreutvikle deg selv og studiemiljøet på Sport management, og samtidig vil gi deg selv et godt utgangspunkt for å arbeide med sport, så håper vi å se deg til høsten!

Følg oppdateringer for Sport management i sosiale medier: Bachelor i Sport management – Lillehammer, h.h.v. FB: @sportmanagementHINN og Insta: sportmanagementlillehammer

Vi kan forsikre om at all undervisning vil foregå i trygge og fleksible former, hvor vi hele tiden forholder oss til de gjeldende smittevernregler.

Vennlig hilsen 

Trine Løvold Syversen

Ansvarlig for Bachelor i Sport management

E-mail:  trine.lovold.syversen@inn.no Telefon: 61288056

 

Alumnistudent forteller om studiet

Eivind Sollie jobber nå med fotball både på feltet og administrativt etter å ha fullført Bachelor i Sport Management. 

-Ta vare på alle mulighetene du får, ta initiativ og følg oppfordringene om å vise deg fra en positiv side, sier han. 

Les hele intervjuet med Eivind her. 

Eivind Sollie 4

 

Practical information

 • Studiet går på heltid
 • Undervisningen foregår på studiestedet
 • Når timeplan er klar, kan du finne studiets undervisningstid her. 

Exchange programmes

Internasjonalisering i praksis

For Sport Management studenter er det tilrettelagt for studieopphold i utlandet i 5. semester.

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og Sør-Afrika.  

Det er tilrettelagt for at du kan reise på utveksling i fjerde semester. 

Hvorfor bør du dra på utveksling?

Gjennom utveksling får du muligheten til å øke utbyttet av utdanningen din; faglig, karrieremessig, sosialt og personlig. Å reise på utveksling kan også gjøre deg smartere, ifølge  Time Magazine.                 

Økt utbytte av utdanningen

Et studieopphold i utlandet kan øke utbyttet av utdanningen din ved at du opplever ulike tilnærminger til fagstoff og forskning som åpner for nye innfallsvinkler til, og ny og dypere forståelse av, faget ditt.

I tillegg vil selve oppholdet ved partnerinstitusjonen i et annerledes akademisk miljø og med en annen type undervisning, kunne gjøre deg mer bevissthet på hvordan du studerer og hvordan du tilegner deg fagstoff.  

Språklig utvikling og kulturell kompetanse

Ved å bo i et annet land og studere på et annet språk, i et eller to semester, opparbeider du deg en språklig og kulturell kompetanse som går langt dypere enn det man kan tilegne seg som turist. Du kan benytte muligheten og reise til for eksempel engelsk-, fransk-, tysk- eller spanskspråklige land og forbedre den kunnskapen du allerede har.

Karrierefordeler

Flere undersøkelser konkluderer med det samme: det lønner seg å dra på utveksling.  Erasmus Impact Study, en omfattende europeisk undersøkelse, viser at utveksling har en positiv effekt på studentenes jobbmuligheter fordi de tilegner seg personlige egenskaper  - som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning - som gjør dem til attraktive arbeidstakere. Den samme undersøkelsen viser at studenter med internasjonal erfaring får mer ansvar av arbeidsgiver.

To av tre arbeidssøkende studenter har erfart at arbeidsgivere vurderer utenlandsoppholdet deres som et pluss, viser en NIFU-rapport fra 2008. Den samme undersøkelsen viser at de som har et utvekslingsopphold som del av sin grad i Norge har et lønnsnivå som i snitt ligger fem prosent høyere enn de som tar hele graden sin i Norge.

Internasjonalt nettverk

Et utenlandsopphold kan gi deg en ny vennekrets og mange får venner for livet. I tillegg vil du kunne bruke dette nettverket i jobbsammenheng senere i livet.

Personlig utvikling

I løpet av et studieopphold i utlandet vil du bli bedre kjent med deg selv. Erasmus Impact Study peker i samme retning: studenter på utveksling utvikler positive egenskaper som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning.

Ta kontakt med en internasjonal koordinator ved ditt studiested for ytterligere informasjon om studieopphold i utlandet.

Supervised professional training

I studiets første år, i forbindelse med studieemnet Prosjektledelse, skal studentene gjennomføre praktiske prosjekter på vegne av eksterne oppdragsgivere i idretten. I forbindelse med studieemnet Arrangementsledelse i studiets andre år skal studentene gjennomføre ulike arbeidsoppgaver i tilknytning til idrettsarrangementer.

 • Observasjonspraksis som en del av emnet SPM1001
 • Praksis som frivillig i emnet MLT2001
 • Praksis med ledelse av frivillige i SPM2001
 • Mulighet for å velge praksis hele 5.semester (alternativt andre emner eller utenlandsopphold)

What is next?

Videre studier

Du kan bygge på utdanningen med for eksempel:

Master i Innovasjon 

I tillegg kvalifiserer utdanningen til å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Jobbmuligheter

 • Ledelse og organisering av store arrangement
 • Jobbe med sponsorprogram og profilering
 • Ledelse og utvikling av anlegg og idrettsdestinasjoner
 • Ulike stillinger innen virksomheter knyttet til sport og idrett
 • Frivillige organisasjoner
 • Offentlig sektor: Idrettskonsulenter, anleggsansvarlige, etc.