Language: NOR | ENG

Dokumentarfilmhistorie

 • Lillehammer
 • Duration:
 • ECTS 15 ects
 • Application period Ledige plasser
 • Fordypning i den internasjonale dokumentarfilmens historie
 • Hvorfor og hvordan dokumentaren endrer seg over tid
 • Dokumentarfilmens spesielle forhold til virkeligheten

About the programme

Dokumentarfilmhistorie er et nettbasert deltidsstudium på 15 studiepoeng, som går over ett semester (vårsemesteret 2021). Det passer for alle med interesse for filmhistorie i sin alminnelighet og dokumentarfilm i særdeleshet. Det kan brukes som en videreutdanning for lærere, journalister eller andre med film som en del av sitt arbeidsfelt, og kan også inngå som et valgemne i de ulike bachelorstudiene ved Høgskolen i Innlandet. Opptakskravet er generell studiekompetanse/realkompetanse.

Emnet tilbyr en fordypning i den internasjonale dokumentarfilmens historie. Filmens historie starter med dokumentaren, med enkle beskrivelser av dagliglivets store og små hendelser. Siden den gang har dette naturligvis endret seg, men fortsatt er dokumentarfilmens spesielle forhold til virkeligheten grunnleggende for sjangerens fascinasjonskraft: at filmen befolkes av mennesker som oss selv og at det vi ser faktisk har skjedd. Dokumentarfilmens sannhetskrav er imidlertid omdiskutert, siden også den forteller sin historie ut fra et bestemt perspektiv og med en bestemt hensikt, og dermed aldri er en objektiv framstilling av virkeligheten.

Sjangerens historiske utvikling kan langt på vei betraktes som endringer i filmskaperes måte å håndtere dette problematiske forholdet til virkeligheten på. Men også mange andre forhold kan være med på å forklare hvorfor og hvordan dokumentaren har endret seg over tid. Det historiske perspektivet vil derfor belyses med utgangspunkt i både politiske, teoretiske, etiske, estetiske, økonomiske og teknologiske forhold som kan knyttes til dokumentarfilmens historiske utvikling fram til i dag.

How to apply

Apply through our local admission service using the code 6000. Click the Apply button on this page to proceed.

Practical information

 • Når timeplan er klar, kan du finne studiets undervisningtid her. 

Further studies

Det kan brukes som en videreutdanning for lærere, journalister eller andre med film som en del av sitt arbeidsfelt, og kan også inngå som et valgemne i de ulike bachelorstudiene ved Høgskolen i Innlandet.

What does it cost?

Semesteravgift in addition to semester fee

Gjennom studiet vil du få:

 • God oversikt over den historiske utviklingen av den internasjonale dokumentarfilmen
 • Kjennskap til de viktigste filmene og filmskaperne på feltet
 • Kjennskap til viktige teoretiske og etiske diskusjoner knyttet til dokumentarfilmproduksjon
 • Bakgrunn for å kunne vurdere trender i dokumentarfilmproduksjonen i lys av politiske, kulturelle, teknologiske og økonomiske forhold i samtiden
 • Evne til gjennomføre en næranalyse av film