Language: NOR | ENG

Etikk og moralske problemer

  • Lillehammer
  • Duration: 0,5 år
  • Fall semester
  • ECTS 15 ects
  • Application period Søknadsperiode: 1. september - 1. oktober
  • Du ønsker å lære mer om moralfilosofi
  • Gir en systematisk innføring i etiske temaer
  • Er mine moralske oppfatninger objektive eller er de subjektive?

About the programme

Hvordan bør jeg leve livet mitt? Hva er godt? Hva er dårlig? Hvordan bør jeg handle? Hva er bra for meg? Hva er bra for samfunnet? Er min moral et produkt av min kultur? Er mine moralske oppfatninger objektive eller er de subjektive? Dette er spørsmål som mennesker har stilt, i ulike versjoner, gjennom hele sin historie og som er like aktuelle i dag.

Disse og flere beslektede spørsmål tilhører den delen av filosofien som kalles etikk, eller moralfilosofi. Moralfilosofien er videreutviklingen av den refleksjonen som de fleste mennesker har over moralske oppfatninger og valg, og er således viktig både for individet og samfunnet: moralske oppfatninger og valg er sentrale i det som gir mening og struktur til våre liv og identitet, og samtidig er de sentrale i vår omgang med andre mennesker og institusjoner.

How to apply?

Apply through our local admission service using the code 2002. Click the Apply button on this page to proceed.

Practical information

  • Når timeplan er klar, kan du finne studiets undervisningtid her. 

What is next?

Du vil gjennom dette emnet få en forståelse av etikk (moralfilosofi) og hvordan dette er viktig både for individet og samfunnet i dag.