Videreutdanning i pedagogisk kompetanseutvikling (Høgskolepedagogikk)

  • Lillehammer
  • Duration: 1
  • Fall semester
  • ECTS 15 ects
  • Application period 7. desember 2017

About the programme

Kvalitetsreformen krever nye arbeidsformer, evalueringsformer, prosjekt og problembasert læringsfokus i høgskolen. Nye læringsformer og mer nærhet til den aktive student krever større pedagogisk kompetanse av høgskolens ansatte.

Høgskolene i Innlandet har etablert et høgskolepedagogisk nettverk for å imøtekomme disse kravene. Kurset i høgskolepedagogikk er et ledd i dette arbeidet.

Studiet skal kvalifisere ansatte i høgskolen, uten formell pedagogisk utdanning, for undervisnings - og formidlingsoppgaver. Målet er at deltakerne tilegner seg:

  • pedagogisk og didaktisk kompetanse
  • innsikt i egen tenkning om pedagogisk arbeid på høgskolenivå,
  • kritisk forståelse av rammene for den pedagogiske virksomheten i høgskolen
  • refleksjoner om og utvikling av egen pedagogisk virksomhet
  • formelt grunnlag for å drive utviklingsarbeid i høgskolens organisasjon innenfor ulike områder som studieutvikling, evalueringsformer og kvalitet i undervisningen.

Den høgskolepedagogiske virksomheten handler om både å reflektere og handle pedagogisk. Gjennom studiets skal kursdeltakerne diskutere sentrale begreper og plassere seg selv i et høgskolepedagogisk bilde, i et spenn mellom idealer og realiteter, og utvikle sin egen undervisningsportefølje. Gjennom øvelser og praksis søker vi å utvikle en høgskolepedagogisk rolle der deltakeres læring og utvikling får en sentral plass.

Practical information

Tilbys kun for ansatte ved Høgskolen i Innlandet.

Dato for informasjonsmøtet for høgskolepedagogikk og førstelektorprogrammet er onsdag 1. november.

Kl 11.00 – 11.30 informasjon om høgskolepedagogikk

Kl 11.30 – 12.00 informasjon om opptak til førstelektorprogrammet.

Møtet vil være i møterom Ø-301

More information

Price

Utgifter til studiet knytter seg til kostnader i forbindelse med oppstartssamlingen samt utgifter til litteratur og reiseutgifter. Den enkelte oppfordres til å søke sin egen avdeling, institutt eller seksjon for å få dekket disse utgiftene. in addition to semester fee