Language: NOR | ENG

Videreutdanning i pedagogisk kompetanseutvikling (Høgskolepedagogikk)

  • Lillehammer
  • Duration: 1 år
  • Fall semester
  • ECTS 15 ects
  • Application period 1 februar - for interne søkere

About the programme

Kvalitetsreformen krever nye arbeidsformer, evalueringsformer, prosjekt og problembasert læringsfokus i høgskolen. Nye læringsformer og mer nærhet til den aktive student krever større pedagogisk kompetanse av høgskolens ansatte.

Høgskolene i Innlandet har etablert et høgskolepedagogisk nettverk for å imøtekomme disse kravene. Kurset i høgskolepedagogikk er et ledd i dette arbeidet.

Studiet skal kvalifisere ansatte i høgskolen, uten formell pedagogisk utdanning, for undervisnings - og formidlingsoppgaver. Målet er at deltakerne tilegner seg:

  • pedagogisk og didaktisk kompetanse
  • innsikt i egen tenkning om pedagogisk arbeid på høgskolenivå,
  • kritisk forståelse av rammene for den pedagogiske virksomheten i høgskolen
  • refleksjoner om og utvikling av egen pedagogisk virksomhet
  • formelt grunnlag for å drive utviklingsarbeid i høgskolens organisasjon innenfor ulike områder som studieutvikling, evalueringsformer og kvalitet i undervisningen.

Den høgskolepedagogiske virksomheten handler om både å reflektere og handle pedagogisk. Gjennom studiets skal kursdeltakerne diskutere sentrale begreper og plassere seg selv i et høgskolepedagogisk bilde, i et spenn mellom idealer og realiteter, og utvikle sin egen undervisningsportefølje. Gjennom øvelser og praksis søker vi å utvikle en høgskolepedagogisk rolle der deltakeres læring og utvikling får en sentral plass.

How to apply?

Apply through our local admission service using the code 4041. Click the Apply button on this page to proceed.

Practical information

Tilbys kun for ansatte ved Høgskolen i Innlandet.

More information

Price

Utgifter til studiet knytter seg til kostnader i forbindelse med oppstartssamlingen samt utgifter til litteratur og reiseutgifter. Den enkelte oppfordres til å søke sin egen avdeling, institutt eller seksjon for å få dekket disse utgiftene. in addition to semester fee