Language: NOR | ENG

Videreutdanning i politikk, planlegging og partnerskap

  • Lillehammer
  • Duration: Halvårsstudium
  • Spring semester, Fall semester, Exchange student
  • ECTS 15 ects
  • Application period 1. januar 2018

About the programme

Emnet Politikk, partnerskap og planlegging er revidert med tre formål. Det ene er å tilpasse dagens emner til et nytt masteropplegg innenfor økonomi på Høgskolen i Innlandet - Lillehammer. Det andre er å avgrense emnene bedre i forhold til hverandre innenfor MPA og minske overlapping mot emnet EU/EØS-forvaltning.  Det tredje er å styrke emnets deler som omhandler politikk, politikkutvikling og planlegging.

Emnets sentrale temaer er: offentlig politikk og iverksetting av politiske mål gjennom forvaltning og ulike former for planlegging i offentlig regi.  Betydningen av institusjonelle forhold for å realisere demokratiske idealer er også sentralt. Videre tas opp nye og endrede koordinerings- og styringsformer som partnerskap, samstyring og hopehavspolitikk som utfordrer det tradisjonelle hierarkiske styringssystemet. Sentrale temaer er dermed planleggingens rolle som politikk- og koordineringsarena mellom en nyfragmentert offentlig sektor og private parter. Metastyring er et viktig tema som tar opp mulige nye modeller for politisk styring av oppgaver til felles nytte for samfunnet.

Practical information

Undervisnings- og læringsmetode

Frammøte på samlingene er obligatorisk, dvs. at studentene må ha godkjent 75% frammøte for å ha eksamensrett. 

Samlingsdatoer:

Uke 3:

18. januar kl. 1000 – 1700

19. januar kl. 0900 – 1600

 

Uke 8:

22. februar kl. 1000 – 1700

23. ferbruar kl 0900 – 1600

 

Uke 11:

15. – 17. mars i Utrecht, Nederland

 

Uke  17:

26. april kl 1000 – 1700

27. april kl 0900- 1600

.

Eksamen

Eksamensform: 14 dagers hjemmeeksamen. Essay.

Eksamen: 9. – 22. mai 2017

More information

Price

No tuition, but semester fee is required

Any questions?