Language: NOR | ENG

Internasjonal politisk økonomi

  • Lillehammer
  • Duration: 0,5 år
  • Fall semester
  • ECTS 15 ects
  • Application period 1. september - 1. oktober
  • Innføring i sentrale ideer om forholdet mellom stat og marked
  • Handelsteori, handelspolitikk og valutakursteori
  • Utviklingen av europeisk og global økonomisk integrasjon og nasjonal handlefrihet

About the programme

Emnet gir en innføring i sentrale ideer om forholdet mellom stat og marked. Hvordan har europeisk og global økonomisk integrasjon påvirket nasjonal handlefrihet? Hvordan bidrar internasjonal handel til omfordeling og hvem gavner den? Hvordan oppstår kriser i internasjonal økonomi og hvilke politiske virkemidler er tilgjengelig for å styre utviklingen?

I emnet gis en innføring i handelsteori, handelspolitikk og valutakursteori. Dette er grunnlag for å forstå utviklingen av internasjonal økonomisk integrasjon og hvordan denne har virket inn på nasjonal handlefrihet. Videre vektlegges institusjoner og aktører som har vokst fram og preger samarbeid mellom land i internasjonal økonomi.

Practical information

  • Når timeplan er klar, kan du finne studiets undervisningstid her. 

What is next?

Emnet gir et godt grunnlag for videre samfunnsvitenskapelige studier på bachelor- og master-nivå. I en stadig mer integrert og omskiftelig verden er innsikt i og forståelse av europeiske og globale økonomiske og politiske forhold også nyttig for allmenn samfunnsforståelse. I økende grad krever yrker på både regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå innsikt i hvordan samfunnet fungerer innen overnasjonale rammeverk og avtaler, markeder, makt og interesser. Enten du jobber i privat eller offentlig sektor gir det innsikt i handlingsrom og økte muligheter for å foreta gode administrative, politiske og næringsstrategiske beslutninger.

More information

Price

No tuition, but semester fee is required