Language: NOR | ENG

Disability studies in education and social work

  • Lillehammer
  • Duration: 0,5
  • Spring semester
  • ECTS 30 ects
  • Application period Søknadsperiode: 1. september - 1. oktober
  • Analysis of body and mind
  • Analysis of normality and difference
  • Analysis of and rights

About the programme

Funksjonshemming blir ofte sett på som en tilstand som oppstår i samspillet mellom individet og hans eller hennes omgivelser. Samtidig innebærer en funksjonshemning personlige erfaringer. Disability Studies er et tverrfaglig studie som gir en analyse av de mest grunnleggende konseptene i vår kultur: kropp og sinn, normalitet og forskjell, frihet og rettigheter. Og hvordan disse faktorene påvirker våre oppfatninger, lover, institusjoner og det daglige liv. Målet med dette studiet er at studenten utvikler en kritisk og tverrfaglig forståelse av funksjonshemming med særlig vekt på utdanning og sosialt arbeid.

How to apply

Apply through our local admission service using the code 4002 (Disability and Society) eller 4005 (Participation, Inclusion and Justice). Click the Apply button on this page to proceed.

Further studies

Målet med studiet er at studenten utvikler en kritisk og tverrfaglig forståelse av funksjonshemming med særlig vekt på utdanning og sosialt arbeid.

What does it cost?

No tuition, but semester fee is required

Sign up for our newsletter and we will send you useful updates up to the application deadline.

Go to signup form