Language: NOR | ENG

Studentveiledning i praksis

  • Lillehammer
  • Duration: 1 år
  • Fall semester , Exchange student
  • ECTS 15 ects
  • Application period Ledige studieplasser

Praksisveilederstudiet er en sentral møteplass mellom høgskolen og praksisfeltet. Studiet passer for deg som vil styrke praksisveiledningen av studenter innen barnevern, sosialt arbeid og vernepleie.

About the programme

Er du som oss opptatt av praksis i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie-utdanningene (BSV-utdanningene)? Vil du samarbeide med oss om kvalifisering av dyktige fagfolk for framtida?

Institutt for sosialfag og veiledning inviterer praksisveiledere som tar imot våre studenter fra BSV-utdanningene til praksisveilederstudiet. 

Studiet er en sentral møteplass mellom høgskole og praksisfelt, og har som målsetting å utvikle og sikre kvaliteten i praksisstudiene. 

How to apply

Apply through our local admission service using the code 3303 Du finner studiet under Betaling og oppdrag: Fakultet for helse- og sosialvitenskap høst 2021. Click the Apply button on this page to proceed.

Practical information

Studiet er på 15 studiepoeng, og går over seks måneder. Det er tre obligatoriske samlinger, hver over to dager. Undervisningsformen på samlingene veksler mellom forelesninger, gruppearbeid, øvelser og veiledning. Det etableres også veiledningsgrupper som møtes en gang mellom første og andre samling, og to ganger mellom andre og tredje samling. Pensum er på ca. 1000 sider. 

Det er ønskelig med minst 1 års praksis etter avsluttet utdanning. Det tas opp åtte veiledere til barnevernstudenter, åtte til studenter fra sosialt arbeid og fjorten til studenter for vernepleie. 

Samlingene avholdes på trivelige Honne konferansesenter på Biri. Høgskolen dekker opphold med overnatting og måltider på samlingene. Det må påregnes kostnader til semesteravgift, pensumbøker og reiser.

Samlingsdatoene for 2021/2022:

  • Uke 40: 6.-7. oktober
  • Uke 48: 1.-2. desember
  • Uke 10: 8.-9-mars 2022

Further studies

Studiet er en videreutdanning for praksisveiledere innenfor utdanningene barnevern-, sosionom- og vernepleie (BSV-utdanningene).

FO har kriterier for godkjenning av veiledere. Ett av kriteriene er 40 timer i veiledningsteori og metodikk. Studiet imøtekommer dette kravet. Det kan også innpasses i kliniske videreutdanninger.

What does it cost?

No tuition, but semester fee is required
This study is offered by: Fakultet for helse- og sosialvitenskap