Studentveiledning i praksis

  • Lillehammer
  • Duration: 1 år
  • Fall semester, Exchange student
  • ECTS 15 ects
  • Application period løpende opptak til ledige studieplasser
  • Sentral møteplass mellom høgskole og praksisfelt
  • Kunnskap om praksisveiledning av studenter
  • Praksis som læringsarena og læringsform, Veiledning–teori og praksis, Studentveiledning

About the programme

Er du som oss opptatt av praksis i barnevern, - sosialt arbeid- og vernepleie-utdanningene (BSV-utdanningene)?

Vil du samarbeide med oss om kvalifisering av dyktige fagfolk for framtida?

Institutt for sosialfag og veiledning inviterer praksisveiledere som tar imot våre studenter fra BSV-utdanningene til praksisveilederstudiet.

Studiet er en sentral møteplass mellom høgskole og praksisfelt, og har som målsetting å utvikle og sikre kvaliteten i praksisstudiene. 

How to apply?

This study is applicabable through our local admission service using the code 3303. Click the Apply button on this page to proceed.

Practical information

Studiet er på 15 studiepoeng, og går over 6 måneder. Det er 3 obligatoriske samlinger, hver over to dager. Undervisningsformen på samlingene veksler mellom forelesninger, gruppearbeid, øvelser og veiledning. Det etableres også veiledningsgrupper som møtes en gang mellom første og andre samling, og to ganger mellom andre og tredje samling. Pensum er på ca 1000 sider. 

Det er ønskelig med minst 1 års praksis etter avsluttet utdanning.

Samlingene avholdes på trivelige Honne konferansesenter på Biri. Høgskolen dekker opphold med overnatting og måltider på samlingene. Det må påregnes kostnader til semesteravgift, pensumbøker og reiser.

Samlingsdatoer 2019/2020 er:

uke 40 :  2. og 3. oktober

uke 49:  4. og 5. desember

uke 10:  4. og 5. mars

What is next?

Studiet er en videreutdanning for praksisveiledere innenfor utdanningene barnevern-, sosionom- og vernepleie (BSV-utdanningene).

FO har kriterier for godkjenning av veiledere. Ett av kriteriene er 40 timer i veiledningsteori og metodikk. Studiet imøtekommer dette kravet. Det kan også innpasses i kliniske videreutdanninger.

This study is offered by: Fakultet for helse- og sosialvitenskap