Language: NOR | ENG

Veiledning i arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV)

 • Lillehammer
 • Duration: 1 år
 • Fall semester , Exchange student
 • ECTS 30 ects
 • Application period Application period: *

Ønsker du å øke egen inkluderingskompetanse, og bli tryggere i din veilederrolle? Da kan dette studiet som utvikler kompetanse i tråd med NAV’s kompetansestrategi mot 2020 være perfekt for deg.

About the programme

Hovedmålene til NAV er  

 • flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad
 • et velfungerende arbeidsmarked
 • riktig tjeneste og stønad til riktig tid
 • god service tilpasset brukerens forutsetninger og behov
 • en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

Evalueringer av NAV konkluderer med at det er behov for bedre kommunikasjon med brukerne og tettere kontakt med arbeidslivet. Studiet utvikler kompetanse i tråd med NAV’s kompetansestrategi mot 2020, og understøtter målene i NAV’s veiledningsplattform.  

Hovedformålet med gjennomført studium er at deltakerne skal

 • bli tryggere, tydelige og fleksible i sin veilederrolle
 • engasjere seg i dialogpreget kommunikasjon med brukere og deres nettverk
 • øke ressursorientering (på bekostning av problemorientering) i seg selv og hos bruker
 • øke samarbeid og kontakt med arbeidslivet
 • øke egen og andres inkluderingskompetanse

Utdanningen er organisert som et emne på 30 studiepoeng 

 

 

Practical information

 • Studiet er samlingsbasert
 • Når timeplan er klar, kan du finne studiets undervisningtid her. 

Samlingsdatoer:                                                                      

 • Samling 1: 8. og 9. september 2020
 • Samling 2: 27., 28., og 29. oktober 2020
 • Samling 3: 12. og 13. januar 2021
 • Samling 4: 16., 17. og 18. februar 2021
 • Samling 5: 8. og 9. april 2021

Further studies

 Studiet utvikler kompetanse i tråd med NAV’s kompetansestrategi mot 2020, og understøtter målene i NAV’s veiledningsplattform.  

What does it cost?

No tuition, but semester fee is required

Sign up for our newsletter and we will send you useful updates up to the application deadline.

Go to signup form
This study is offered by: Fakultet for helse- og sosialvitenskap