Language: NOR | ENG

Veiledning i arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV)

 • Lillehammer
 • Duration: 1 år
 • Fall semester , Exchange student
 • ECTS 30 ects
 • Application period Application period: *
 • Behov for bedre kommunikasjon med brukerne og tettere kontakt med arbeidslivet
 • Utvikler kompetanse i tråd med NAV’s kompetansestrategi mot 2020
 • Understøtter målene i NAV’s veiledningsplattform

About the programme

Hovedmålene til NAV er  

 • flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad
 • et velfungerende arbeidsmarked
 • riktig tjeneste og stønad til riktig tid
 • god service tilpasset brukerens forutsetninger og behov
 • en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

Evalueringer av NAV konkluderer med at det er behov for bedre kommunikasjon med brukerne og tettere kontakt med arbeidslivet. Studiet utvikler kompetanse i tråd med NAV’s kompetansestrategi mot 2020, og understøtter målene i NAV’s veiledningsplattform.  

Hovedformålet med gjennomført studium er at deltakerne skal

 • bli tryggere, tydelige og fleksible i sin veilederrolle
 • engasjere seg i dialogpreget kommunikasjon med brukere og deres nettverk
 • øke ressursorientering (på bekostning av problemorientering) i seg selv og hos bruker
 • øke samarbeid og kontakt med arbeidslivet
 • øke egen og andres inkluderingskompetanse

Utdanningen er organisert som et emne på 30 studiepoeng 

 

 

Practical information

 • Studiet er samlingsbasert
 • Når timeplan er klar, kan du finne studiets undervisningtid her. 

Samlingsdatoer:                                                                      

 • Samling 1: 8. og 9. september 2020
 • Samling 2: 27., 28., og 29. oktober 2020
 • Samling 3: 12. og 13. januar 2021
 • Samling 4: 16., 17. og 18. februar 2021
 • Samling 5: 8. og 9. april 2021

What is next?

 Studiet utvikler kompetanse i tråd med NAV’s kompetansestrategi mot 2020, og understøtter målene i NAV’s veiledningsplattform.  

More information

Price

No tuition, but semester fee is required
This study is offered by: Fakultet for helse- og sosialvitenskap