Language: NOR | ENG

Veiledning i arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV)

 • Lillehammer
 • Duration: 1 år
 • Fall semester , Exchange student
 • ECTS 30 ects
 • Application period Application period: *

Ønsker du å øke egen inkluderingskompetanse, og bli tryggere i din veilederrolle? Da kan dette studiet som være perfekt for deg.

About the programme

Hovedmålene til NAV er  

 • flere i arbeid
 • bedre brukermøter
 • pålitelig forvaltning

Evalueringer av NAV konkluderer med at det er behov for bedre kommunikasjon med brukerne og tettere kontakt med arbeidslivet. Studiet utvikler kompetanse i tråd med NAV’s strategier på området, og understøtter målene i NAV’s veiledningsplattform.  

Hovedformålet med gjennomført studium er at deltakerne skal

 • bli tryggere, tydelige og fleksible i sin veilederrolle
 • engasjere seg i dialogpreget kommunikasjon med brukere og deres nettverk
 • øke ressursorientering i seg selv og hos bruker
 • øke samarbeid og kontakt med arbeidslivet
 • øke egen og andres inkluderingskompetanse

Utdanningen er organisert som et emne på 30 studiepoeng 

Practical information

 • Studiet er samlingsbasert
 • Når timeplan er klar, kan du finne studiets undervisningtid her. 

Samlingsdatoer:

Samling 1: 07. og 08. september 2021
Samling 2: 26., 27. og 28. oktober 2021
Samling 3: 11. og 12.  januar 2022
Samling 4: 15., 16., og 17. februar 2022
Samling 5: 05. og 06. april 2022

 

Further studies

 Studiet utvikler kompetanse i tråd med NAV’s kompetansestrategi mot 2020, og understøtter målene i NAV’s veiledningsplattform.  

What does it cost?

No tuition, but semester fee is required

Sign up for our newsletter and we will send you useful updates up to the application deadline.

Go to signup form
This study is offered by: Fakultet for helse- og sosialvitenskap