Language: NOR | ENG

Språk, lesing, skriving – utvikling og vansker

  • Lillehammer
  • Duration: 1 år
  • Fall semester , Exchange student
  • ECTS 30 ects
  • Application period Application period: *

En fordypningsretning innen master i spesialpedagogikk som gir deg innsikt i grunnleggende språk-, lese- og skriveopplæring.

About the programme

Dette studiet gir innsikt i grunnleggende språk-, lese- og skriveopplæring og betydningen av å se disse områdene i sammenheng. Emnet har en teoretisk og praktisk innretning. Foruten forelesning, seminar, gruppearbeid og individuelle studier, omfatter læringsformen også feltarbeid for utprøving av noen aktuelle kartleggingsverktøy. Emnet vektlegger en bred tilnærming der ulike aspekter ved språk og språklige prosesser danner grunnleggende perspektiver for arbeidet med lese- og skriveopplæring. Gjennom hele studiet tar en opp både vanlig og uvanlig utviklings- og læringsforløp.

Studiet tilbys som etter- og videreutdanning, rettet mot personer som arbeider med barn og unge, fra førskolealder til voksen alder. Fagfolk med bred kompetanse fra forskning og praksis deltar i undervisning og veiledning i gjennomføring av undervisningen.

Studiet utgjør et av to fordypningemner i master i spesialpedagogikk, og kan dermed søkes innpasset i denne mastergraden senere.

Practical information

Studiestart for dette studiet vil være et torsdag 26. august 2021 kl. 14.30-15.30. Rett i etterkant av dette starter første undervisningssamling i emnet.

Oversikt over samlingene i Språk, lesing, skriving - utvikling og vansker høsten 2021 finner du  her.

Vi tar forbehold om endringer. Hold deg oppdatert om tid og sted i timeplanen i  Timeedit og beskjeder gitt i Canvas.

Bruk gjerne  Mazemap for å finne frem på campus!

Further studies

Studiet passer for de som har pedagogiske oppgaver og veiledende og konsultative oppgaver, m.a. i pp-tjeneste og i veiledningstjenester. Det kan tas som kompetansegivende videreutdanning på masternivå og kan innpasses i masterstudiet i spesialpedagogikk. Studiet kan gjennomføres som frittstående emne, uten å være del av mastergrad.

What does it cost?

No tuition, but semester fee is required

Sign up for our newsletter and we will send you useful updates up to the application deadline.

Go to signup form