Language: NOR | ENG

Språk, lesing, skriving – utvikling og vansker

  • Lillehammer
  • Duration: 1 år
  • Fall semester , Exchange student
  • ECTS 30 ects
  • Application period Application period: *

En fordypningsretning innen master i spesialpedagogikk som gir deg innsikt i grunnleggende språk-, lese- og skriveopplæring.

About the programme

Dette studiet gir innsikt i grunnleggende språk-, lese- og skriveopplæring og betydningen av å se disse områdene i sammenheng. Emnet har en teoretisk og praktisk innretning. Foruten forelesning, seminar, gruppearbeid og individuelle studier, omfatter læringsformen også feltarbeid for utprøving av noen aktuelle kartleggingsverktøy. Emnet vektlegger en bred tilnærming der ulike aspekter ved språk og språklige prosesser danner grunnleggende perspektiver for arbeidet med lese- og skriveopplæring. Gjennom hele studiet tar en opp både vanlig og uvanlig utviklings- og læringsforløp.

Studiet tilbys som etter- og videreutdanning, rettet mot personer som arbeider med barn og unge, fra førskolealder til voksen alder. Fagfolk med bred kompetanse fra forskning og praksis deltar i undervisning og veiledning i gjennomføring av undervisningen.

Studiet utgjør et av to fordypningemner i master i spesialpedagogikk, og kan dermed søkes innpasset i denne mastergraden senere.

Practical information

Studiesamlinger høst 2020 Språk, lesing og skriving – utvikling og vansker:

 

UKE 35

Torsdag 27. august kl. 16:15 - 20:00

Fredag 28. august kl. 09:15 - 15:00

 

UKE 39 

Torsdag 24. september kl. 16:15 - 20:00

Fredag 25. september kl. 09:15 - 15:00

 

UKE 43

Torsdag 22. oktober kl. 16:15 - 20:00

Fredag 23 oktober kl. 09:15 - 15:00

 

UKE 46

Torsdag 12. november kl. 16:15 - 20:00

Fredag 13. november kl. 09:15 - 15:00

 

Med forbehold om endringer. Vennligst hold deg oppdatert om tid og sted i timeplanen i Timeedit og beskjeder gitt i Canvas.

Bruk gjerne Mazemap for å finne frem på campus!

Further studies

Studiet passer for de som har pedagogiske oppgaver og veiledende og konsultative oppgaver, m.a. i pp-tjeneste og i veiledningstjenester. Det kan tas som kompetansegivende videreutdanning på masternivå og kan innpasses i masterstudiet i spesialpedagogikk. Studiet kan gjennomføres som frittstående emne, uten å være del av mastergrad.

What does it cost?

No tuition, but semester fee is required

Sign up for our newsletter and we will send you useful updates up to the application deadline.

Go to signup form