Language: NOR | ENG

Spesialpedagogikk - deltakelse og marginalisering

 • Lillehammer
 • Duration: 1 år
 • Fall semester , Exchange student
 • ECTS 30 ects
 • Application period Application period: *
 • For deg som vil arbeide med funksjonshemmings- og avviksproblemer
 • Få innsikt i tilrettelegging innen opplæring og undervisning
 • Studiet er rettet mot personer som er i arbeid

About the programme

Studiet vil være særlig egnet for personer som er opptatt av å arbeide med funksjonshemmings- og avviksproblemer og tilrettelegging i forbindelse med opplæring og undervisning. Det er tilrettelagt på deltid, særlig rettet mot personer som er i arbeid. Studiet går over to semestre, med emnet 15 stp emne i høstsemesteret og 15 stp emne i vårsemesteret.

Spesialpedagogikk – behov og arbeidsmåter vil gi en innføring i spesialpedagogisk arbeid, både på individ- og systemnivå. Emnet vil gi en innføring i ulike forståelsesmåter og tilnærminger i spesialpedagogisk arbeid, og hva som utløser retten til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. Videre vil betydningen av god dialog og samhandling mellom ulike aktører i den spesialpedagogiske praksis bli belyst. Studentene vil få en grunnleggende innsikt i det spesialpedagogiske støttesystemets oppbygging og funksjon, og i samarbeidet mellom de ulike aktørene. Emnet gir også en innføring i ulike lærevansker og funksjonsnedsettelser, og arbeidsmåter knyttet til disse, både med tanke på forebygging, pedagogisk utredning, oppfølging og tiltak. Emnet gir en innføring i spesialpedagogens rolle i dag.

Spesialpedagogikk – deltagelse og marginalisering vil gi studentene en innføring i hvordan funksjonshemming oppstår og forklares. Hovedfokuset blir rettet mot samspillet mellom individ og samfunn og hvordan dette virker inn på utvikling av funksjonshemming, inkluderings- og marginaliseringsprosesser.

Studentene skal få en grunnleggende innsikt i inkluderende og marginaliserende prosesser, myndiggjøring, rettigheter og etikk, arbeid med spesialpedagogiske problemstillinger og juridiske aspekter knyttet til spesialpedagogikken.

Studiet er særlig egnet for barnehagelærere og lærere i grunn- og videregående skole. Studiet passer også for andre yrkesgrupper som er opptatt av å arbeide med funksjonshemming- og avviksproblem og tilrettelegging i forbindelse med opplæring og undervisning.

Study start information

Første digitale samlingen på dette studiet gjennomføres 10. - 11. september i Zoom. 

Det forventes forarbeid i forkant av samlingen. Detaljer om dette får du tilgang til i Canvas etter hvert som du får mulighet til å registrere deg som student fra og med uke 32.

Practical information

 • Studiet er tilrettelagt på deltid, særlig rettet mot personer som er i arbeid
 • Oppmøtekrav på samlinger vil være spesifisert i den enkelte emneplan
 • Samlinger høsten 2020:

  På grunn av Covid19 og smittevernhensyn, vil høstens samlinger på dette studiet foregå digitalt i Zoom.

  Første samling for dette studiet gjennomføres uke 37:
  Torsdag 10. september: PEDD2001 Spesialpedagogikk – behov og arbeidsmåter kl. 13:15 - 18:00 i Zoom
  Fredag 11. september: PEDD2001 Spesialpedagogikk – behov og arbeidsmåter kl. 09:15 - 14:00 i Zoom

  Andre samling gjennomføres i uke 43:
  Torsdag 22. oktober: PEDD2001 Spesialpedagogikk – behov og arbeidsmåter kl. 13:15 - 18:00 i Zoom
  Fredag 23. oktober: PEDD2001 Spesialpedagogikk – behov og arbeidsmåter kl. 09:15 – 14:00 i Zoom
  Eksamensdato for høsten blir synlig i Studentweb når den er klar. Du får tilgang til Studentweb når du har aktivisert deg som student. Nye studenter vil få informasjon om dette tilsendt per e-post i uke 32.

What is next?

Studiet kan inngå i opptaksgrunnlaget til masterprogrammene i spesialpedagogikk og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet

More information

Price

No tuition, but semester fee is required