Language: NOR | ENG

Spesialpedagogikk - deltakelse og marginalisering

 • Lillehammer
 • Duration: 1 år
 • Fall semester , Exchange student
 • ECTS 30 ects
 • Application period Application period: *
 • For deg som vil arbeide med funksjonshemmings- og avviksproblemer
 • Få innsikt i tilrettelegging innen opplæring og undervisning
 • Studiet er rettet mot personer som er i arbeid

About the programme

Studiet vil være særlig egnet for personer som er opptatt av å arbeide med funksjonshemmings- og avviksproblemer og tilrettelegging i forbindelse med opplæring og undervisning. Det er tilrettelagt på deltid, særlig rettet mot personer som er i arbeid. Studiet går over to semestre med temaet Deltagelse og marginalisering I i ett semester og temaet Deltagelse og marginalisering II neste semester. Hvert tema har et omfang på 15 stp.

Tema I vil gi studentene en innføring i hvordan funksjonshemming oppstår og forklares. Hovedfokuset blir rettet mot samspillet mellom individ og samfunn og hvordan dette virker inn på utvikling av funksjonshemming, inkluderings- og marginaliseringsprosesser.

Studentene skal få en grunnleggende innsikt i inkluderende og marginaliserende prosesser, myndiggjøring, rettigheter og etikk, arbeid med spesialpedagogiske problemstillinger og juridiske aspekter knyttet til spesialpedagogikken

Tema II bygger på emne I. Studentene vil her få en innføring i spesialpedagogisk arbeid: Formulering av mål, utvikling av ulike spesialpedagogiske tiltak, analyser og vurdering av læreprosesser. Dialogens betydning og utfordring settes i fokus i forhold til etisk ansvar og samhandling på ulike nivå og med ulike instanser som angår den spesialpedagogiske praksis.

Studentene skal få en grunnleggende innsikt i hjelpeapparatets oppbygning og funksjon, strategier innen spesialpedagogisk arbeid, didaktiske overveielser og valg, strategier for inkludering, ulike funksjonsvansker, årsaksforhold og aktuelle tiltak

Sign up for our newsletter and we will send you useful updates up to the application deadline.

Go to signup form

Practical information

 • Studiet er tilrettelagt på deltid, særlig rettet mot personer som er i arbeid
 • Undervisningen er lagt til fredag ettermiddag/kveld og lørdag på dagtid med tre samlinger pr. semester. I tillegg vil undervisningen være nettbasert
 • Det er krav om 75% deltagelse på undervisningen og godkjente arbeidskrav for å få rett til å gå opp til eksamen
 • Timeplanen for høsten 2019 finner du her

What is next?

Studiet vil være særlig egnet for førskolelærere og lærere i grunn- og videregående skole, men vil også passe for andre yrkesgrupper som er opptatt av å arbeide med funksjonshemmings- og avviksproblem og tilrettelegging i forbindelse med opplæring og undervisning.

More information

Price

No tuition, but semester fee is required