Language: NOR | ENG

Spesialpedagogikk - deltakelse og marginalisering

  • Lillehammer
  • Duration: 1 år
  • Fall semester , Exchange student
  • ECTS 30 ects
  • Application period Application period: *

Ønsker du å arbeide med spesialpedagogiske spørsmål og lære om hvordan funksjonshemming oppstår og opprettholdes? Da kan dette være studiet for deg!

About the programme

Studiet vil være særlig egnet for personer som er opptatt av å arbeide med forståelser av vansker og tilrettelegging i forbindelse med opplæring og undervisning. Det er tilrettelagt på deltid, særlig rettet mot personer som er i arbeid. Studiet går over to semestre, med emnet 15 stp emne i høstsemesteret og 15 stp emne i vårsemesteret.

Spesialpedagogikk – behov og arbeidsmåter vil gi en innføring i spesialpedagogisk arbeid, både på individ- og systemnivå. Emnet vil gi en innføring i ulike forståelsesmåter og tilnærminger i spesialpedagogisk arbeid, og hva som utløser retten til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. Videre vil betydningen av god dialog og samhandling mellom ulike aktører i den spesialpedagogiske praksis bli belyst. Studentene vil få en grunnleggende innsikt i det spesialpedagogiske støttesystemets oppbygging og funksjon, og i samarbeidet mellom de ulike aktørene. Emnet gir også en innføring i ulike lærevansker og funksjonsnedsettelser, og arbeidsmåter knyttet til disse, både med tanke på forebygging, pedagogisk utredning, oppfølging og tiltak. Emnet gir en innføring i spesialpedagogens rolle i dag.

Spesialpedagogikk – deltagelse og marginalisering vil gi studentene en innføring i hvordan funksjonshemming oppstår og forstås. Hovedfokuset blir rettet mot samspillet mellom individ og samfunn og hvordan dette virker inn på funksjonshemming, inkluderings- og marginaliseringsprosesser.

Studentene skal få en grunnleggende innsikt i inkluderende og marginaliserende prosesser, myndiggjøring, rettigheter og etikk, arbeid med spesialpedagogiske problemstillinger og juridiske aspekter knyttet til spesialpedagogikken.

Studiet er særlig egnet for barnehagelærere og lærere i grunn- og videregående skole. Studiet passer også for andre yrkesgrupper som er opptatt av å arbeide med tilrettelegging i forbindelse med opplæring og undervisning.

Practical information

  • Studiet er tilrettelagt på deltid, særlig rettet mot personer som er i arbeid
  • Oppmøtekrav på samlinger vil være spesifisert i den enkelte emneplan
  • Oversikt over høstens samlingsdatoer for emnet PEDD2001 Spesialpedagogikk - behov og arbeidsmåter finner du her. Vi tar forbehold om endringer, og oppfordrer deg til å sjekke timeplanen og eventuelle beskjeder i Canvas jevnlig. 
  • Timeplanen for PEDD2004 Spesialpedagogikk - deltakelse og marginalisering offentliggjøres i starten av desember.
  • Bruke gjerne Mazemap for å finne frem på campus!

 

Further studies

Studiet kan inngå i opptaksgrunnlaget til masterprogrammene i spesialpedagogikk og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet

What does it cost?

No tuition, but semester fee is required

Sign up for our newsletter and we will send you useful updates up to the application deadline.

Go to signup form