Language: NOR | ENG

Spesialpedagogikk - deltakelse og marginalisering

 • Lillehammer
 • Duration: 1 år
 • Fall semester , Exchange student
 • ECTS 30 ects
 • Application period Application period: *
 • For deg som vil arbeide med funksjonshemmings- og avviksproblemer
 • Få innsikt i tilrettelegging innen opplæring og undervisning
 • Studiet er rettet mot personer som er i arbeid

About the programme

Studiet vil være særlig egnet for personer som er opptatt av å arbeide med funksjonshemmings- og avviksproblemer og tilrettelegging i forbindelse med opplæring og undervisning. Det er tilrettelagt på deltid, særlig rettet mot personer som er i arbeid. Studiet går over to semestre, med emnet 15 stp emne i høstsemesteret og 15 stp emne i vårsemesteret.

Spesialpedagogikk – behov og arbeidsmåter vil gi en innføring i spesialpedagogisk arbeid, både på individ- og systemnivå. Emnet vil gi en innføring i ulike forståelsesmåter og tilnærminger i spesialpedagogisk arbeid, og hva som utløser retten til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. Videre vil betydningen av god dialog og samhandling mellom ulike aktører i den spesialpedagogiske praksis bli belyst. Studentene vil få en grunnleggende innsikt i det spesialpedagogiske støttesystemets oppbygging og funksjon, og i samarbeidet mellom de ulike aktørene. Emnet gir også en innføring i ulike lærevansker og funksjonsnedsettelser, og arbeidsmåter knyttet til disse, både med tanke på forebygging, pedagogisk utredning, oppfølging og tiltak. Emnet gir en innføring i spesialpedagogens rolle i dag.

Spesialpedagogikk – deltagelse og marginalisering vil gi studentene en innføring i hvordan funksjonshemming oppstår og forklares. Hovedfokuset blir rettet mot samspillet mellom individ og samfunn og hvordan dette virker inn på utvikling av funksjonshemming, inkluderings- og marginaliseringsprosesser.

Studentene skal få en grunnleggende innsikt i inkluderende og marginaliserende prosesser, myndiggjøring, rettigheter og etikk, arbeid med spesialpedagogiske problemstillinger og juridiske aspekter knyttet til spesialpedagogikken.

Studiet er særlig egnet for barnehagelærere og lærere i grunn- og videregående skole. Studiet passer også for andre yrkesgrupper som er opptatt av å arbeide med funksjonshemming- og avviksproblem og tilrettelegging i forbindelse med opplæring og undervisning.

Practical information

 • Studiet er tilrettelagt på deltid, særlig rettet mot personer som er i arbeid
 • Oppmøtekrav på samlinger vil være spesifisert i den enkelte emneplan
 • Samlinger høsten 2020:

  På grunn av Covid19 og smittevernhensyn, vil høstens samlinger på dette studiet foregå digitalt i Zoom.

  Første samling for dette studiet gjennomføres uke 37:
  Torsdag 10. september: PEDD2001 Spesialpedagogikk – behov og arbeidsmåter kl. 13:15 - 18:00 i Zoom
  Fredag 11. september: PEDD2001 Spesialpedagogikk – behov og arbeidsmåter kl. 09:15 - 14:00 i Zoom

  Andre samling gjennomføres i uke 43:
  Torsdag 22. oktober: PEDD2001 Spesialpedagogikk – behov og arbeidsmåter kl. 13:15 - 18:00 i Zoom
  Fredag 23. oktober: PEDD2001 Spesialpedagogikk – behov og arbeidsmåter kl. 09:15 – 14:00 i Zoom

  Dato for høstens eksamen finner du i Studentweb. Vårens eksamensdato blir klart tidligst første uken i desember.

Further studies

Studiet kan inngå i opptaksgrunnlaget til masterprogrammene i spesialpedagogikk og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet

What does it cost?

No tuition, but semester fee is required

Sign up for our newsletter and we will send you useful updates up to the application deadline.

Go to signup form