Language: NOR | ENG

Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge (Lillehammer)

  • Lillehammer
  • Duration: 2 år
  • Fall semester, Exchange student
  • ECTS 60 ects
  • Application period Application period: *
* - for some applicants
  • Kompetanse i å fremme og styrke mestring, trivsel og psykososiale beskyttelsesfaktorer
  • Kartlegge og dempe innflytelsen av psykososiale belastninger i heim, barnehage, skole og nærmiljø
  • En praksisnær, tverrfaglig videreutdanning

About the programme

Utdanningen skal gi studentene kompetanse i å fremme og styrke mestring, trivsel og psykososiale beskyttelsesfaktorer, samt kartlegge og dempe innflytelsen av psykososiale belastninger i heim, barnehage, skole og nærmiljø.

Målgruppen er fagfolk som arbeider med barn/unge (0 - 23 år) i offentlig, privat og frivillig sektor, f.eks. i barnehage, grunn- og videregående skole, sosial- og helsetjenester, PPT, barnevern, musikk- og kulturskole, voksenopplæring, NAV, flyktningetjenesten, arbeid i bolig med enslige mindreårige asylsøkere, frivillighetssentraler, politi og organisasjoner/frivillige lag.

Studiet er en praksisnær, tverrfaglig videreutdanning hvor målet er å knytte sammen praksisfeltet og teorifeltet. Det legges opp til at studentene skal arbeide i tverrfaglige grupper, med relevante problemstillinger fra egen lokal praksis.

Studiet tilbys på to studiesteder - Lillehammer og Elverum

 

Studenters arbeidsgivere kan søke om økonomisk støtte i 2019 Arbeidsgivere i kommuner- og fylkeskommuner som har studenter ved denne videreutdanningen kan søke om kompetanse- og innovasjonstilskudd hos Fylkesmannen lokalt. Målet for ordningen er å gi arbeidsgivere insentiv til lokal kompetanseheving, samt legge til rette for at ansatte kan gjennomføre videreutdanninger.

Det er viktig at arbeidsgiveren din tidlig på vårparten (og før du får bekreftet studieplass) søker Fylkesmannen om tilskudd gjennom tilskuddsordningen for kompetanse- og innovasjon. Fylkesmannen lokalt lyser ut denne tilskuddsordningen vinteren/tidlig vår 2019. Les mer om https://helsedirektoratet.no/tilskudd/kommunalt-kompetanse-og-innovasjonstilskudd#s%C3%B8knadsbehandling

Sign up for our newsletter and we will send you useful updates up to the application deadline.

Go to signup form

Practical information

Studiet består av 4 selvstendige emner, se forenklet studieplan under. Det er 3 studiesamlinger à 3 dager pr. semester.

Mellom samlingene kommer selvstudium og gruppearbeid. Praksis- og gruppeveiledning blir gitt gjennom hele studiet i tverrfaglige grupper, fortrinnsvis lokalt. Hvert emne avsluttes med eksamen.

Samlingsdatoer for kull 13 H-2019:

1. samling: 28/8 -30/8

2. samling: 16/10- 18/10

3. samling: 13/11-15/11

Samlingsdatoer for kull 13 V-2020:

4. samling: 8/1-10/1

5. samling: 25/3-27/3

6. samling: 27/5-29/5

 Med forbehold om endringer.

What is next?

Høgskolen i innlandet - Lillehammer tilbyr Master i psykososialt arbeid med barn og unge, hvor studiet kan inngå med 60 studiepoeng.

More information

Price

Studiet er finansiert av Helsedirektoratet og er kostnadsfritt for deltakerne med unntak av utgifter til litteratur, reise/oppholdskostnader in addition to semester fee
This study is offered by: Fakultet for helse- og sosialvitenskap