Language: NOR | ENG

Personalutvikling og ledelse

  • Lillehammer
  • Duration: 1 år
  • Fall semester
  • ECTS 30 ects
  • Application period Application period: *

Vil du bli en god leder som gjør det beste for dine ansatte? Øk din kunnskap om arbeidsrett, HR- og organisasjonsutvikling for å bli dyktigere til ledelse og personalsaker.

About the programme

Personalutvikling og ledelse (PU) er et deltidsstudium på 30 studiepoeng, som går over to semestre.

Studiet er i første rekke beregnet for personer som til daglig arbeider med ledelses- og personalsaker, og som er engasjert i problemstillinger knyttet til organisering, ledelse, HR, omstilling, personalutvikling og læring i organisasjoner - eller personer som ønske å kvalifisere seg til å arbeide denne type oppgaver.

Studiet er like relevant enten tilknytningen er til offentlig virksomhet eller private bedrifter.

Studiet er tilrettelagt for deg som er i jobb. Det er flere undervisningssamlinger i semesteret og det forutsettes at studentene arbeider selvstendig med stoffet mellom samlingene. Det er også lagt opp til gruppearbeid med obligatoriske innleveringsoppgaver. I tillegg er det krav om deltakelse på 75 prosent av undervisningssamlingene for å kunne gå opp til eksamen.

Det er ingen studieavgift på studiet ut over ordinær semesteravgift. Kostnader til pensumlitteratur, reise og opphold kommer i tillegg.

Practical information

 Generell praktisk informasjon: 

  • Studiet er tilrettelagt for personer som er i arbeidslivet, og har samlingsbasert undervisning med ca. 5 samlinger per semester. 
  • Det er krav om deltakelse på 75 prosent av undervisningssamlingene for å kunne gå opp til eksamen. 
  • Undervisningen foregår på studiestedet på Storhove i Lillehammer.
  • Timeplan er klar 01.06.21, du kan finne studiets undervisningstid her. 
  • Første samlingsdag er 26.08.21. 

Job opportunities

Studiet er egnet for personer som til daglig arbeider med organisasjons-, personal-, omstillings- og utviklingsspørsmål i organisasjoner. Studiet kan karakteriseres som en generell lederopplæring og er velegnet for personer med lederansvar i privat næringsliv og offentlig forvaltning. Studiet gir godt grunnlag for å kunne utøve allsidige administrative oppgaver i ulike typer av organisasjoner.

What does it cost?

No tuition, but semester fee is required

Study start information

Første undervisningsdag og studiestart for Personalutvikling og ledelse (PU) er den 26.08.21

 

Timeplan for høstsemesteret 2021 (med forbehold om endringer) er tilgjengelig fra 1. juni, og kan søkes opp på denne siden: inn.no/student/studieplaner-timeplaner-pensum-og-romreservasjon/timeplaner. Du kan søke på emne eller kull (ditt oppstartsår på studiet).

 

Pensum for høstsemesteret 2021 tilgjengeliggjøres fortløpende frem mot studiestart, og kan søkes opp på denne siden: inn.no/pensum. Emnekode og emnenavn står under fanen «emner» lenger opp på denne siden.

 

Informasjon om studiestart, undervisning mm. legges ut i Canvas og sendes på e-post til de som har fått tilbud om studieplass og takket ja. For å få tilgang til Canvas må du ha betalt semesteravgift, semesterregistrert deg og aktivert brukerkontoen din.* For hjelp til dette, se siden  Semesterregistrering - Ny student.

*NB: Nye studenter og studenter som tas opp til nye studier høsten 2021, får tilsendt informasjon om betaling av avgifter og semesterregistrering per e-post i løpet av uke 31, fra og med 2. august. Du kan ikke semesterregistrere deg eller opprette faktura før du har fått tilsendt informasjonen i uke 31.