Language: NOR | ENG

Personalutvikling og ledelse

 • Lillehammer
 • Duration: 1 år
 • Fall semester
 • ECTS 30 ects
 • Application period Application period: *
 • Du ønsker å arbeide med ledelse og personalsaker
 • Du får økt kunnskap om organisasjon, ledelse og organisasjonspsykologi
 • Du får kompetanse om arbeidsrett, HR- og organisasjonsutvikling

About the programme

Personalutvikling og ledelse (PU) er et deltidsstudium på 30 studiepoeng, som går over to semestre.

Studiet er i første rekke beregnet for personer som til daglig arbeider med ledelses- og personalsaker, og som er engasjert i problemstillinger knyttet til organisering, ledelse, HR, omstilling, personalutvikling og læring i organisasjoner - eller personer som ønske å kvalifisere seg til å arbeide denne type oppgaver.

Studiet er like relevant enten tilknytningen er til offentlig virksomhet eller private bedrifter.

Studiet er tilrettelagt for deg som er i jobb. Det er flere undervisningssamlinger i semesteret og det forutsettes at studentene arbeider selvstendig med stoffet mellom samlingene. Det er også lagt opp til gruppearbeid med obligatoriske innleveringsoppgaver. I tillegg er det krav om deltakelse på 75 prosent av undervisningssamlingene for å kunne gå opp til eksamen.

Det er ingen studieavgift på studiet ut over ordinær semesteravgift. Kostnader til pensumlitteratur, reise og opphold kommer i tillegg.

Study start information

Studiestart er torsdag 27.august 2020 kl.12.15-17.30

Det kommer nærmere beskjed om undervisningen blir på campus eller på nett. 

Practical information

Samlingsdatoene for personalutvikling og ledelse (PU) er som følger (NB: det kan bli endringer i undervisningsform):

Uke 37:Torsdag 10.09.2020 kl.12.15-17.30 og fredag 11.09.2020 kl.09.15-14.30

Uke 39: Torsdag 24.09.2020 kl.12.15-17.30 og fredag 25.09.2020 kl.09.15-14.30 

Uke 43: Torsdag 22.10.2020 kl.12.15-17.30 og fredag 23.10.2020 kl.09.15-14.30 

Uke 45: Torsdag 05.11.2020 kl.12.15-17.30 og fredag 06.11.2020 kl.09.15-14.30 

Uke 48: Torsdag 26.11.2020 kl.12.15-17.30 og fredag 27.11.2020 kl.09.15-14.30 

Uke 50: Hjemmeeksamen 

 Generell praktisk informasjon: 

 • Studiet er tilrettelagt for personer som er i arbeidslivet, og har samlingsbasert undervisning.
 • Det er krav om deltakelse på 75 prosent av undervisningssamlingene for å kunne gå opp til eksamen. 
 • Undervisningen foregår på studiestedet på Storhove i Lillehammer og/eller via Canvas.
 • Når timeplan er klar, kan du finne studiets undervisningstid her. 

What is next?

Studiet er egnet for personer som til daglig arbeider med organisasjons-, personal-, omstillings- og utviklingsspørsmål i organisasjoner. Studiet kan karakteriseres som en generell lederopplæring og er velegnet for personer med lederansvar i privat næringsliv og offentlig forvaltning. Studiet gir godt grunnlag for å kunne utøve allsidige administrative oppgaver i ulike typer av organisasjoner.