Language: NOR | ENG

Personalutvikling og ledelse

  • Lillehammer
  • Duration: 1 år
  • Fall semester
  • ECTS 30 ects
  • Application period Application period: *

Vil du bli en god leder som gjør det beste for dine ansatte? Øk din kunnskap om arbeidsrett, HR- og organisasjonsutvikling for å bli dyktigere til ledelse og personalsaker.

About the programme

Personalutvikling og ledelse (PU) er et deltidsstudium på 30 studiepoeng, som går over to semestre.

Studiet er i første rekke beregnet for personer som til daglig arbeider med ledelses- og personalsaker, og som er engasjert i problemstillinger knyttet til organisering, ledelse, HR, omstilling, personalutvikling og læring i organisasjoner - eller personer som ønske å kvalifisere seg til å arbeide denne type oppgaver.

Studiet er like relevant enten tilknytningen er til offentlig virksomhet eller private bedrifter.

Studiet er tilrettelagt for deg som er i jobb. Det er flere undervisningssamlinger i semesteret og det forutsettes at studentene arbeider selvstendig med stoffet mellom samlingene. Det er også lagt opp til gruppearbeid med obligatoriske innleveringsoppgaver. I tillegg er det krav om deltakelse på 75 prosent av undervisningssamlingene for å kunne gå opp til eksamen.

Det er ingen studieavgift på studiet ut over ordinær semesteravgift. Kostnader til pensumlitteratur, reise og opphold kommer i tillegg.

Practical information

 Generell praktisk informasjon: 

  • Studiet er tilrettelagt for personer som er i arbeidslivet, og har samlingsbasert undervisning.
  • Det er krav om deltakelse på 75 prosent av undervisningssamlingene for å kunne gå opp til eksamen. 
  • Undervisningen foregår på studiestedet på Storhove i Lillehammer.
  • Når timeplan er klar, kan du finne studiets undervisningstid her. 

Job opportunities

Studiet er egnet for personer som til daglig arbeider med organisasjons-, personal-, omstillings- og utviklingsspørsmål i organisasjoner. Studiet kan karakteriseres som en generell lederopplæring og er velegnet for personer med lederansvar i privat næringsliv og offentlig forvaltning. Studiet gir godt grunnlag for å kunne utøve allsidige administrative oppgaver i ulike typer av organisasjoner.

What does it cost?

No tuition, but semester fee is required