Personalutvikling og ledelse (PU)

 • Lillehammer
 • Duration: 1 år
 • Fall semester
 • ECTS 30 ects
 • Application period Application period:

About the programme

Personalutvikling og ledelse (PU) er et deltidsstudium på 30 studiepoeng, som går over to semestre. Studiet har vært en suksess i nærmere 20 år, noe som henger sammen med at det tar for seg de fleste vanlige organisasjons- og ledelsesutfordringene en gjerne møter i det moderne arbeidsliv.

Studiet er i første rekke beregnet for personer som til daglig arbeider med ledelses- og personalsaker, og som er engasjert i problemstillinger knyttet til organisering, ledelse, HR, omstilling, personalutvikling og læring i organisasjoner - eller personer som ønske å kvalifisere seg til å arbeide denne type oppgaver. Studiet er like relevant enten tilknytningen er til offentlig virksomhet eller private bedrifter.

Studiet består av tre studieemner:

 • Organisasjon, ledelse og organisasjonspsykologi
 • Arbeidsrett
 • HR- og organisasjonsutvikling

Studiet er tilrettelagt for personer som er i arbeidslivet. Det er flere undervisningssamlinger i semesteret, for tiden ni torsdager (4 timer) og tre fredager (6 timer). Det forutsettes at studentene arbeider selvstendig med stoffet mellom samlingene. I tillegg er det lagt opp til gruppearbeid med obligatoriske innleveringsoppgaver. I tillegg er det krav om deltakelse på 75 prosent av undervisningssamlingene for å kunne gå opp til eksamen.

Det er ingen studieavgift på studiet ut over ordinær semesteravgift. Kostnader til pensumlitteratur, reise og opphold kommer i tillegg.

Practical information

 • Studiet er tilrettelagt for personer som er i arbeidslivet. Det er flere undervisningssamlinger i semesteret, for tiden ni torsdager (4 timer) og tre fredager (6 timer).
 • Det er også krav om deltakelse på 75 prosent av undervisningssamlingene for å kunne gå opp til eksamen. 
 • Undervisningen foregår på campus
 • Når timeplan er klar, kan du finne studiets undervisningtid her
 • Ukeplan for studiet finner du her.

What is next?

Studiet er egnet for personer som til daglig arbeider med organisasjons-, personal-, omstillings- og utviklingsspørsmål i organisasjoner. Studiet kan karakteriseres som en generell lederopplæring og er velegnet for personer med lederansvar i privat næringsliv og offentlig forvaltning. Studiet gir godt grunnlag for å kunne utøve allsidige administrative oppgaver i ulike typer av organisasjoner.