Language: NOR | ENG

Personalutvikling og ledelse (PU)

 • Lillehammer
 • Duration: 1 år
 • Fall semester
 • ECTS 30 ects
 • Application period Application period: *
* - for some applicants
 • For deg som arbeider med ledelses- og personalsaker
 • Organisasjon, ledelse og organisasjonspsykologi
 • Arbeidsrett, HR- og organisasjonsutvikling

About the programme

Personalutvikling og ledelse (PU) er et deltidsstudium på 30 studiepoeng, som går over to semestre. Studiet har vært en suksess i nærmere 20 år, noe som henger sammen med at det tar for seg de fleste vanlige organisasjons- og ledelsesutfordringene en gjerne møter i det moderne arbeidsliv.

Studiet er i første rekke beregnet for personer som til daglig arbeider med ledelses- og personalsaker, og som er engasjert i problemstillinger knyttet til organisering, ledelse, HR, omstilling, personalutvikling og læring i organisasjoner - eller personer som ønske å kvalifisere seg til å arbeide denne type oppgaver. Studiet er like relevant enten tilknytningen er til offentlig virksomhet eller private bedrifter.

Studiet består av tre studieemner:

 • Organisasjon, ledelse og organisasjonspsykologi
 • Arbeidsrett
 • HR- og organisasjonsutvikling

Studiet er tilrettelagt for personer som er i arbeidslivet. Det er flere undervisningssamlinger i semesteret og det forutsettes at studentene arbeider selvstendig med stoffet mellom samlingene. Det er også lagt opp til gruppearbeid med obligatoriske innleveringsoppgaver. I tillegg er det krav om deltakelse på 75 prosent av undervisningssamlingene for å kunne gå opp til eksamen.

Det er ingen studieavgift på studiet ut over ordinær semesteravgift. Kostnader til pensumlitteratur, reise og opphold kommer i tillegg.

Practical information

 • Studiet er tilrettelagt for personer som er i arbeidslivet, og har samlingsbasert undervisning.
 • Det er krav om deltakelse på 75 prosent av undervisningssamlingene for å kunne gå opp til eksamen. 
 • Undervisningen foregår på studiestedet på Storhove i Lillehammer.
 • Det blir undervisningssamlinger høsten 2019 følgende dager: Torsdag 22. august, torsdag 5. og fredag 6. september, torsdag 19. og fredag 20. september, torsdag 17. og fredag 18. oktober, torsdag 31. oktober og fredag 1. november, og torsdag 21. november og fredag 22. november. Det blir hjemmeeksamen over tre dager (72 timer) fra mandag 2. desember kl. 1400. Mer detaljert om klokkeslett er klart ca. 1. juni.
 • Når timeplan er klar, kan du finne studiets undervisningtid her

What is next?

Studiet er egnet for personer som til daglig arbeider med organisasjons-, personal-, omstillings- og utviklingsspørsmål i organisasjoner. Studiet kan karakteriseres som en generell lederopplæring og er velegnet for personer med lederansvar i privat næringsliv og offentlig forvaltning. Studiet gir godt grunnlag for å kunne utøve allsidige administrative oppgaver i ulike typer av organisasjoner.