Language: NOR | ENG

Spillavhengighet og problemskapende dataspilling

 • Annet studiested
 • Duration: 0,5 år
 • Fall semester , Exchange student ,
 • ECTS 15 ects
 • Application period Søknadsfrist 1. desember 2020

 

 

Opplæringsprogrammet passer for de som ønsker å lære mer om spilleavhengighet og problemskapende dataspilling:

 • De som kan oppdage spilleproblemer; ansatte i førstelinjetjeneste: Sosialtjenesten, helsesøstere, fastleger, lærere/rådgivere og ansatte i PP-tjenesten, bedriftshelsetjenesten, politiet, kriminalomsorgen, frivillige og private organisasjoner.
 • De skal ta i mot og iverksette tiltak og behandling; ansatte i spesialisthelsetjenesten, poliklinikker og institusjoner som tar i mot mennesker med avhengighetsproblematikk eller psykiske lidelser
 • De som skal følge opp etterpå; lærere/rådgivere og den kommunale førstelinje m.fl.

Studiet er 2-delt:

 • Del A er et praktisk/teoretisk kurs over 12 uker med nettstøtte og to 2-dagers samlinger. Det vil være spesielt fokus på særtrekk ved problemskapende spilling og hvordan møte og hjelpe mennesker med spilleproblemer, og deres pårørende. Kurset starter med en 2-dagers samling, etterfulgt av en periode på 6-8 uker, hvor tilegnelse av kunnskap og ferdigheter skjer via en nettbasert læringsportal før det arrangeres en ny 2-dagers samling. I perioden mellom samlingene arbeider studentene på nettet - individuelt og gruppevis. Del A avsluttes med en flervalgstest, og bestått test gir kursbevis.
 • Del B består i å gjennomføre en prosjektoppgave. Gjennomført Del A og bestått Del B gir til sammen 15 studiepoeng som kan søkes innpasses i en mastergradsutdanning.

Nettkurset er brukervennlig og enkelt å arbeide i, og består av ulike pedagogiske virkemidler. Spesielt er det mange innslag av videoopptak med sentrale fagpersoner, spilleavhengige og pårørende. 

Søk  her

About the programme

Opplæringsprogrammet passer for de som ønsker å lære mer om spilleavhengighet og problemskapende dataspilling:

 • De som kan oppdage spilleproblemer; ansatte i førstelinjetjeneste: Sosialtjenesten, helsesøstere, fastleger, lærere/rådgivere og ansatte i PP-tjenesten, bedriftshelsetjenesten, politiet, kriminalomsorgen, frivillige og private organisasjoner.
 • De skal ta i mot og iverksette tiltak og behandling; ansatte i spesialisthelsetjenesten, poliklinikker og institusjoner som tar i mot mennesker med avhengighetsproblematikk eller psykiske lidelser
 • De som skal følge opp etterpå; lærere/rådgivere og den kommunale førstelinje m.fl.

 Studiet er 2-delt:

Del A er et praktisk/teoretisk kurs over 12 uker med nettstøtte og to 2-dagers samlinger. Det vil være spesielt fokus på særtrekk ved problemskapende spilling og hvordan møte og hjelpe mennesker med spilleproblemer, og deres pårørende. Kurset starter med en 2-dagers samling, etterfulgt av en periode på 6-8 uker, hvor tilegnelse av kunnskap og ferdigheter skjer via en nettbasert læringsportal før det arrangeres en ny 2-dagers samling. I perioden mellom samlingene arbeider studentene på nettet - individuelt og gruppevis.

Nettkurset er svært brukervennlig og enkelt å arbeide i, og består av ulike pedagogiske virkemidler. Spesielt er det mange innslag av videoopptak med sentrale fagpersoner, spilleavhengige og pårørende. Del A avsluttes med en flervalgstest, og bestått test gir kursbevis.
Del B som består i å gjennomføre en prosjektoppgave. Gjennomført Del A og bestått Del B gir til sammen 15 studiepoeng som kan søkes innpasses i en mastergradsutdanning.

Opplæringsprogrammet er utviklet og gjennomføres med støtte fra Helsedirektoratet

 Søk her

 

Et samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet og Kompetansesenter rus – region øst (KoRus-Øst)

 

 

Spilleproblematikk

 

Logo korusost

Administrative spørsmål
 Marianne Sveen
 Tlf. 61 28 83 21
 e-post: marianne.sveen@inn.no

Faglige spørsmål
 Hans-Jørgen Wallin Weihe, HiNN
 Tlf. 61 28 80 00
 e-post:  h-j.wallin.weihe@inn.no

 Øystein Bjørke Olsen, KoRus Øst   
 Tlf. 90 56 16 57
 e-post: oystein.olsen@sykehuset-innlandet.no

Practical information

Kurset går over 12 uker med to samlinger à to dager.

Sted for samlingene:

Gardermoen Airport Hotell

Datoer for samlingene i 2021:

Samling 1: 19.-20- januar 2021

Samling 2: 9.-10 mars 2021

 

Kontaktperson ved KoRus Øst:

Prosjektleder KoRus Øst: Øystein Bjørke Olsen, E-post: oystein.olsen@sykehuset-innlandet.no, telefon: Tlf. 90 56 16 57

Further studies

Det er et avsluttende studium. 

What does it cost?

Del A: Avgiften er på kr. 1500,- for del A. Avgiften dekker bl a undervisningssamlingene og fagbok som deles ut på samlingen. Del B (Eksamen): Avgiften for del B er på til sammen kr. 2500,- fordelt på to fakturaer; 1) Kr. 789,- semesteravgift for våren 2021, IKT-avgift og kopieringsavgift som går til Studentsamskipnaden (SINN) og 2) Kr. 1711,-, som dekker veiledning og eksamen. Dersom du har meldt deg opp til eksamen må denne avgiften betales selv om du senere velger å trekke deg fra eksamen. in addition to semester fee