Language: NOR | ENG

Ni millioner kroner i støtte til sykepleieprosjekt

Ansatte ved HSV utenfor Terningen Arena.

Jubler over tildelning: Fra venstre Professor Sevald Høye, førsteamanuens Anne Trollvik, professor Kari Kvigne og leder for eksternfinansiert virksomhet ved HSV, Lena Westby. Foto : Høgskolen i Innlandet. 

Høgskolen i Innlandet har i samarbeid med sju andre utdanningsinstitusjoner i inn- og utland mottatt støtte fra EU til Erasmus+ prosjektet «Capacity Building in Nursing Eudcation in Indonesia (CABNEI)».

- Det er få prosjekter i Norge som får en så stor tildeling fra EU. Beløpet er på hele 853 443 Euro, sier Liv Ødebehr, Instituttleder ved Seksjon for sykepleie ved HINN.  

Hun er stolt over tildelingen, som er det første prosjektet innenfor kapasitetsbygging der HINN er koordinator, og dermed har ansvaret for å lede prosjektet. Førsteamanuens Randi Martinsen har deltatt i søknadsskrivingen og møter med partnerne, og er glad for denne tildelingen.

- Det er et trangt nåløye å få EU-midler, så det er stort, spennende og veldig tilfredsstillende. Vi jublet på bakrommet da kunngjøringen om tildeling kom!

Skal bidra til kompetanse

Førsteamanuens ved HINN, Anne Trollvik, har vært prosjektleder for søknaden, og skal nå være med og lede gjennomføringen av prosjektet. CABNEI-prosjektet har som formål å øke kvaliteten på sykepleierutdanningen i Indonesia og i de skandinaviske landene ved kompetanseheving av de som utdanner sykepleierne, noe som igjen vil forbedre utdannelsen til sykepleiere og øke kvaliteten på klinisk sykepleieutøvelse. De som utdanner sykepleiere i Indonesia og Skandinavia vil få økt kunnskap om transkulturell og personsentrert omsorg og bedre forståelse av kjernekompetanse i sykepleie.

De som utdanner sykepleiere i Indonesia vil få øvelse i bruken av pedagogiske metoder der studentene spiller en aktiv rolle, for eksempel ved å utvikle veiledning og undervisning. Prosjektet vil gå over tre år, med tre samlinger hvert år i 2021, 2022 og 2023. Aktiviteten vil for det meste foregå i Aceh-provinsen nord på Sumatra i Indonesia, mens noen samlinger vil foregå i Norden.

Internasjonalt samarbeid

Kapasitetsbygningsprosjektene i EU er flernasjonale og må bestå av minst tre partnere fra Europa og en partner fra utenfor Europa. Dette prosjektet oppfyller kravet med sine fire partnere innenfor og fire utenfor Europa. Høgskolens samarbeidspartnere i Europa er Høgskolen i Østfold, Karlstads Universitet og Universitetet i Syd Danmark. I tillegg er de følgende fire partnerne fra Indonesia med: Akademi Keperawatan Ibnu Sina, Syiah Kuala University, University Muhammadiyah Aceh og Program Studi Diploma 4 Keperawatan Poltekkes Kemenkes.

Interne bidragsytere

Trollvik skryter av samarbeidet ved HINN.

- Vi har holdt på i flere år med denne søknaden, og vet at det er svært vanskelig å få midler til et så stort prosjekt som skal utfolde seg i et land langt unna Norge.

De som har utviklet søknaden sammen med Trollvik og Martinsen ved Institutt for sykepleie er: Professor Kari Kvigne og Professor Sevald Høye. I tillegg har Leder for eksternfinansiert virksomhet ved Fakultet for Helse- og sosialvitenskap, Lena Westby hatt ansvaret for å ferdigstille budsjettet, og Seniorrådgiver for internasjonalisering i sentraladministrasjonen, Bente Bolme, har bidratt med sin søknadskompetanse. Hun har erfaring både fra søkersiden og som evaluator av søkere på vegne av EU-kommisjonen. Det har vært helt avgjørende å få hjelp av disse to, sier fagmiljøet unisont.

Bolme skryter over at fagmiljøet har gått grundig gjennom tilbakemeldingene de fikk da de tidligere søkte uten hell.

- De har tatt tilbakemeldingen seriøst, og gjort gode vurderinger på det de trengte å endre eller tilføre søknaden.

Hun er enig med fagmiljøet om at fjorårets tur til Indonesia var viktig.

- Jeg tror det var avgjørende for søknaden at de har lyktes med å få engasjert partnerne i Indonesia i utformingen av søknaden. Dette lyktes de i større grad med denne runden, sammenlignet med første runde. I denne runden var det ca. 16 % av alle søknader som fikk finansiering. Det betyr at vi er en høgskole med gode fagmiljø som kan hevde oss i internasjonal konkurranse om EU-midler også på utdanningssiden.

 

Startet som bistandsprosjekt

Samarbeidet med Indonesia startet etter tsunamien i 2004. I det påfølgende hjelpearbeidet samarbeidet høgskolen med Røde Kors i oppbyggingen av sykepleieskolen, og Trollvik og Martinsen bidro med undervisning i det som var oppbyggingen av det faglige innholdet. De var i Aceh og på øya Sabang mange ganger.  I 2011 var HINN med å arrangere en internasjonal konferanse i Aceh. Siden dette har Trollvik årlig fulgt sykepleiestudenter til Sabang utenfor Banda Aceh der de har deltatt i et folkehelseprosjekt sammen med lokale sykepleiestudenter. Flere lærere fra Sabang har også gjennomført bachelorutdanning og masterutdanning ved Høgskolen i Innlandet.

- Vi har nok hatt en fordel siden vi har hatt et samarbeid med Indonesia over flere år, og at vi kjenner til kulturen og flere av deltakerne i prosjektet, sier Martinsen.

Professor Høye tør endelig å innrømme hvilken bragd denne tildelingen virkelig er.

- Det begynte med hjelpen etter tsunamien, og dette er bare toppen av kransekaka.

Sykepleien har hatt både studentutveksling og konferanser i Banda Ache, og nå blir det også forskning. Det er nå det virkelig begynner, sier Høye henrykt.