Language: NOR | ENG

Kurs i kommunikasjonsrådgivning

Studenter samarbeider ute ved et bord
 • Lillehammer
 • Duration: August 2021 - Desember 2021
 • ECTS Ikke ects
 • Application period Påmeldingsskjema ligger under praktisk informasjon. Løpende påmelding. Oppstart 18. august 2021
Studenter samarbeider ute ved et bord

 

Kurset er helt nettbasert og gir en innføring i informasjon og samfunnskontakt, inkludert forståelse for ulike mediekanaler, budskapsutforming og målgrupper. I tillegg setter kurset fokus på kommunikasjon i prosjektarbeid og team. Målgruppen er de som allerede har erfaring innen kommunikasjonsarbeid og ønsker å fornye kompetanse, samt personer som i framtida ønsker å jobbe med kommunikasjonsfaglige oppgaver.

About the programme

Det stilles stadig større krav til virksomheters interne og eksterne kommunikasjon. Alle organisasjoner, offentlige virksomheter og private bedrifter har behov for å kommunisere riktig med sine målgrupper. Dette er viktig for å gjøre virksomheten i stand til å forvalte sitt omdømme. Stadig flere virksomheter legger vekt på dette, og det er et interessant arbeidsmarked for kandidater med kommunikasjonsfaglig kompetanse – gjerne i kombinasjon med kompetanse innen andre fagområder.

Etterutdanningstilbudet i kommunikasjonsrådgivning som i sin helhet kan gjennomføres på nett tar utgangspunkt i to moduler i det eksisterende årsstudiet i kommunikasjonsrådgivning. Forelesninger og alt studiemateriellet  legges på nett.

To sentrale moduler vil bli dekket i kurset:

Modul 1: Medier, kommunikasjon og samfunn (august – oktober)

Modulen handler om informasjon og samfunnskontakt, og her blir det fokus på hvordan man når ut med et budskap, hvilke kanaler vi har, hvordan tradisjonelle medier og sosiale medier fungerer som kanaler. Mer konkret vil deltakerne få innsikt i:

 • Hvordan medier fungerer og hva som preger journalisters arbeidsdag 
 • Pressens samfunnsrolle
 • Pressens nyhetskriterier
 • Sosiale medier som kommunikasjonskanaler 
 • Målgrupper og budskap

Modul 2: Kommunikasjon i prosjektarbeid og team (oktober – desember) 

I denne modulen er temaet  kommunikasjon i prosjektarbeid og team. Blant temaene som behandles er: 

 • Hva kjennetegner et prosjekt
 • Hvordan skape verdi i prosjekt (Verdiskapende prosjektledelse)
 • Teamarbeid – hvordan lykkes 
 • Kommunikasjon i prosjektarbeid og internt i team

Nettkurset åpner i ca. 20. august 2021.

Practical information

I etterutdanningstilbudet vil forelesninger spilles inn på forhånd og legges inn i læringsplattformen på nett. 

Hver modul har ett arbeidskrav/èn oppgave som avslutning. .

Etterutdanningen har en fleksibel gjennomføring i den forstand at deltakerne kan studere hvor og når de har mulighet.

Deltakere som har fått godkjent innleveringsoppgave får utstedt kursbevis. 

 

Her finner du påmeldingsskjema

What does it cost?

Kursavgift kr 3950,-