Language: NOR | ENG

Videreutdanning i rådgivning 1

 • Lillehammer
 • Duration: 1
 • Fall semester , Exchange student ,
 • ECTS 30 ects
 • Application period Rådgivning 1 planlegges å gjennomføre i studieåret 2022/2023
 • Prosesser og arbeidsmåter i veiledning
 • Sosialpedagogisk arbeid
 • Valg og valgprosesser blant unge

About the programme

Tilbudet gir kompetanse til en rådgiverrolle i ungdomsskole og videregående, og passer for nåværende og kommende rådgivere. Studiet behandler kunnskap om prosesser og arbeidsmåter i veiledning, om tilnærminger til sosialpedagogisk arbeid, om valg og valgprosesser blant unge og om tenkemåter for hvordan skolen kan gi rådgivning på hensiktsmessige og etisk forsvarlige måter. Relevant kompetanse utvikles når studentene operasjonaliserer kunnskapen, prøver den ut i konkret praksishverdag og reflekterer rundt erfaringene.

Studiet tilbys ikke i studieåret 2020/2021

Practical information

Studiet er på halv tid med gjennomføring av en modul på 15 studiepoeng pr. semester.

Samlinger: Det arrangeres to samlinger av tre dager pr. modul på Høgskolen i Innlandet - Lillehammer.

Modul 1 (høst 19):

 • samling 1: 28.- 30. august
 • samling 2: 6. - 8. november

Modul 2 (vår 20)

 • samling 1: 15.- 17. januar
 • samling 2: 18.-20. mars

Pris: Studieavgift: 40.000 kroner + semesteravgift.

Dersom du kommer med i Utdanningsdirektoratets videreutdanningsordning, betaler de studieavgiften. Du må søke om dette innen 1. mars på udir.no, og føre opp Rådgivning 1 som "Annet studie". Du kan delta i studiet selv om du ikke prioriteres av Udir. Da kan skoleeier betale studieavgiften.

Forbehold om igangsetting ved mindre enn 16 studenter

What does it cost?

Studieavgift: kr. 40000.- + semesteravgift in addition to semester fee
This study is offered by: Fakultet for helse- og sosialvitenskap