Årets miljøbedrift 2019

ÅMB 2019 Kebony

Veien mot et grønnere næringsliv krever både mot og innsats. Vi ønsker å stimulere til et grønnere næringsliv gjennom å trekke fram bedrifter som tar sjanser og satser i en miljøvennlig retning.

Årets miljøbedrift er den eneste prisen som utdeles på dette feltet i Norge uavhengig av bransje. Prisen deles ut under Miljøpsykologikonferansen på Lillehammer.

Komiteen som skal utføre kåringen er en gruppe personer med stor fagkunnskap innenfor felt som miljøpsykologi, grønne organisasjonsendringer, miljøvern og bærekraft. Prisen er rettet mot små og mellomstore bedrifter i Norge.

Kriteriene for kåringen

1. Miljøkultur
Bedriften arbeider kontinuerlig med miljøarbeidet, og det er en del av bedriftens daglige arbeid, beslutningsprosesser og strategiske valg.

2. Miljøgevinst
Bedriften har tatt valg som setter miljøet høyest og jobber for å redusere sitt klimafotavtrykk. Dette innebærer konkrete tiltak, enten i form av økonomi eller andre ressurser. Størrelsen på innsatsen må stå i forhold til bedriftens størrelse. ­­­

3. Innovasjon
Bedriften har gjort noe som er nyskapende på sitt felt eller har bidratt til innovasjon innen miljøfeltet

Utdeling av prisen

Vinneren vil premieres under konferansemiddagen den 28. november

Komité

Brita Staal

Bakgrunn: MSc i Utviklingsledelse fra UN University UIA og University of Ruhuna, og en Bachelor i Organisasjon & Ledelse fra Høgskolen i Lillehammer / University of Western Australia. Hun er utdannet Climate Reality Leader og koordinerer det internasjonale arbeidet til Protect our Winters (POW).
Stilling: Senior rådgiver i SALT og er spesialisert i klima- og bærekraftstrategier for privat og offentlig sektor.

 

Gaute Eiterjord

Gaute Eiterjord lite

Bakgrunn: Aktivist og miljøverner med bakgrunn i Natur og Ungdom, har jobbet med saker som samferdsel og bybane i Stavanger, og mot proøveboring i Engebøprosjektet. Han har vært prosjektleder for "Slipp oss til - ungdom inn i landbruket" som er et samarbeid mellom Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Bygdeungdomslag og Natur og Ungdom.
Stilling: Leder i  Natur og Ungdom

 

Fay Giæver

Fay_Giaever

Bakgrunn: PhD i psykologi (NTNU) med fokus på emosjoner og organisasjonsendring. For tiden interessert i miljøvennlig adferd i organisasjoner med særlig fokus på emosjoner og mestringsstrategier hos grønne entreprenører (ecopreneurs).
Stilling: Førsteamanuensis i psykologi ved NTNU. Leder en tverrfaglig forskningsgruppe på grønne organisasjonsendringer.

 

 

Åshild Lappegard Hauge

Åshild Hauge

Bakgrunn: Utdannelse: Ph.D. i miljøpsykologi (NTNU) om boliger, identitet og selvoppfatninger. Jobbet tidligere som seniorforsker ved SINTEF Byggforsk og studerte boliger, omgivelsesestetikk og miljøatferd.
Stilling: Førsteamanuensis på Institutt for Psykologi ved HiNN Lillehammer og med i forskningsgruppen for miljøpsykologi ved HiNN.

 

 

Svein Åge Kjøs Johnsen

Svein Åge Johnsen

Bakgrunn: Utdannelse: cand.psychol. (NTNU), Ph.D. (NTNU) i miljøpsykologi med fokus på hvordan omgivelser og natur kan brukes for å regulere følelser.
Stilling: Førsteamanuensis ved psykologisk institutt ved HiNN. Er for tiden forskningsgruppeleder for miljøpsykologi og programansvarlig for master i miljøpsykologi ved HiNN Lillehammer.

 

 

Organisasjonskomité

Studenter på BA i psykologi og MA i miljøpsykologi ved HiNN.