Årets miljøbedrift 2018

mylna

Veien mot et grønnere næringsliv krever både mot og innsats. Vi ønsker å stimulere til et grønnere næringsliv gjennom å trekke fram bedrifter som tar sjanser og satser i en miljøvennlig retning.

Årets miljøbedrift er den eneste prisen som utdeles på dette feltet i Norge uavhengig av bransje. Prisen deles ut under Miljøpsykologikonferansen på Lillehammer.

Komiteen som skal utføre kåringen er en gruppe personer med stor fagkunnskap innenfor felt som miljøpsykologi, grønne organisasjonsendringer, miljøvern og bærekraft. Prisen er rettet mot små og mellomstore bedrifter i Norge.

Årets miljøbedrift 2018 gikk til Mylnå

Her er komiteens begrunnelse:

Volda Elektriske Mylne AS (Mylnå) viser at dei tek klimaendringane på alvor ved å lage produkt med lokale råvarer dyrka på berekraftige måtar. Dei bruker det beste av nye og gamle teknikkar og sikrar viktig tradisjonskunnskap for framtida.

Dei er også opptekne av historieformidling, og har ei stor breidde i det dei driv med med butikk, kafé og mølleverksemda. Det er gjennomgåande ein heilskapleg miljøtanke bak det Mylnå driv med.

Komiteen vurderer Mylnå som ein viktig inspirasjon til korleis matproduksjonen i Noreg kan vere i framtida. Dei viser også at noko av nøkkelen for å omstille Noreg er å ta heile landet i bruk, og bruke mangfaldet som finst i naturen for å tilpasse oss eit klima i endring.

Mylna demonstrerer innovasjon til dømes ved å kunne veksle mellom kornsortar og andre typar vekstar som sopp og skot som veks i utmarka, avhengig av vær og nedbør.

Komiteen meiner Mylnå er eit godt førebilete for andre bedrifter, og verksemda har stor overføringsverdi. Komiteen meiner Mylnå har gjort seg svært fortent til prisen som Årets Miljøbedrift 2018.

Kriteriene for kåringen

1. Miljøkultur
Bedriften arbeider kontinuerlig med miljøarbeidet, og det er en del av bedriftens daglige arbeid, beslutningsprosesser og strategiske valg.

2. Miljøgevinst
Bedriften har tatt valg som setter miljøet høyest og jobber for å redusere sitt klimafotavtrykk. Dette innebærer konkrete tiltak, enten i form av økonomi eller andre ressurser. Størrelsen på innsatsen må stå i forhold til bedriftens størrelse. ­­­

3. Innovasjon
Bedriften har gjort noe som er nyskapende på sitt felt eller har bidratt til innovasjon innen miljøfeltet

Utdeling av prisen

Vinneren vil premieres under konferansemiddagen den 29. november

Komité

Svein Åge Kjøs Johnsen

Bakgrunn: Utdannelse: cand.psychol. (NTNU), Ph.D. (NTNU).

Stilling: Førsteamanuensis ved seksjon for psykologi. Er for tiden forskningsgruppeleder for miljøpsykologi og programansvarlig for master i miljøpsykologi ved Høgskolen i Innlandet, avdeling Lillehammer

 

Fay Giæver

Bakgrunn: PhD i psykologi (NTNU) med fokus på emosjoner og organisasjonsendring. For tiden interessert i miljøvennlig adferd i organisasjoner.

Stilling: Førsteamanuensis i psykologi ved NTNU. Leder en tverrfaglig forskningsgruppe på grønne organisasjonsendringer.

 

Åshild Lappegard Hauge

Bakgrunn: Utdannelse: Ph.D. i miljøpsykologi (NTNU)

Stilling: Seniorforsker ved SINTEF Byggforsk. Lappegard Hauge forsker på bolig, omgivelsesestetikk og miljøatferd.

 

Silje Ask Lundberg

Bakgrunn: Leder i natur og ungdom i 2012 og 2013 Hun har også tidligere jobbet i  BellonaZEROForeningen for internasjonale vannstudierNorsk Bonde- og Småbrukarlag og Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Utdannelse: studert biologi, klima og miljø (UiT)

Stilling: Leder i  naturvernforbundet

 

Gaute Eiterjord

Bakgrunn: Aktivist og miljøverner med bakgrunn i Natur og Ungdom, har jobbet med saker som samferdsel og bybane i Stavanger, og mot proøveboring i Engebøprosjektet. Han har vært prosjektleder for "Slipp oss til - ungdom inn i landbruket" som er et samarbeid mellom Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Bygdeungdomslag og Natur og Ungdom.

Stilling: Leder i  Natur og Ungdom

 

Organisasjonskomité

Studenter på BA i psykologi og MA i miljøpsykologi ved HiNN.