Årets miljøbedrift 2021

årets miljøbedrift web

Veien mot et grønnere næringsliv krever både mot og innsats. Vi ønsker å stimulere til et grønnere næringsliv gjennom å trekke fram bedrifter som tar sjanser og satser i en miljøvennlig retning.

Årets miljøbedrift er den eneste prisen som utdeles på dette feltet i Norge uavhengig av bransje. Prisen deles ut under Miljøpsykologikonferansen på Lillehammer.

Komiteen som skal utføre kåringen er en gruppe personer med stor fagkunnskap innenfor felt som miljøpsykologi, grønne organisasjonsendringer, miljøvern og bærekraft. Prisen er rettet mot små og mellomstore bedrifter i Norge (maksimum 250 ansatte).

Kriteriene for kåringen

1. Miljøkultur
Bedriften arbeider kontinuerlig med miljøarbeidet, og det er en del av bedriftens daglige arbeid, beslutningsprosesser og strategiske valg.

2. Miljøgevinst
Bedriften har tatt valg som setter miljøet høyest og jobber for å redusere sitt klimafotavtrykk. Dette innebærer konkrete tiltak, enten i form av økonomi eller andre ressurser. Størrelsen på innsatsen må stå i forhold til bedriftens størrelse. ­­­

3. Innovasjon
Bedriften har gjort noe som er nyskapende på sitt felt eller har bidratt til innovasjon innen miljøfeltet

Utdeling av prisen

Vinneren vil bli annonsert i løpet av konferansen. Prisutdelingen vil foregå i Lillehammer under miljøkonferansen. Kåringen kan du få med deg fysisk på konferansen, eller online som konferansedeltaker eller online gjennom facebook stream

Komité

 

Brita Staal

Bakgrunn: MSc i Utviklingsledelse fra UN University UIA og University of Ruhuna, og en Bachelor i Organisasjon & Ledelse fra Høgskolen i Lillehammer / University of Western Australia. Hun er utdannet Climate Reality Leader og koordinerer det internasjonale arbeidet til Protect our Winters (POW).
Stilling: Senior rådgiver i SALT og er spesialisert i klima- og bærekraftstrategier for privat og offentlig sektor.

 

Svein Åge Kjøs Johnsen

Bakgrunn: Utdannelse: cand.psychol. (NTNU), Ph.D. (NTNU) i miljøpsykologi med fokus på hvordan omgivelser og natur kan brukes for å regulere følelser.
Stilling: Førsteamanuensis ved psykologisk institutt ved HiNN. Er for tiden forskningsgruppeleder for miljøpsykologi og programansvarlig for master i miljøpsykologi ved HiNN Lillehammer.

 

Sylvelin Öster-Foldøy

Bakgrunn: Mastergrad i miljøpsykologi fra HiNN.
Stilling: Stipendiat ved Universitetet i Stavanger. Forsker på ansvarlig ledelse.

 

 

 

Oddvar Skjæveland

Bakgrunn: Oddvar er Gründer, foredragsholder, psykolog og rådgiver i Mellomrom Arkitekturpsykologi AS. Han jobber mye med det praktiske rundt kontorløsninger og brukerbasert design. Ellers har han erfaring fra juryarbeid i arkitektkonkurranser og som fagekspert i Forskningsrådet. 

 

 


Organisasjonskomité

Studenter på BA i psykologi og MA i miljøpsykologi ved HiNN.